Evropské platformy zvýší konkurenci v regulační energii

Společnost ČEPS se již několik let v souladu s evropskou legislativou intenzivně připravuje na spuštění společných evropských trhů s regulační energií.

Státní společnost ČEPS se před více než dvěma lety jako první připojila k platformě pro zajištění regulační energie TERRE a v poslední době provedla důležité kroky pro zapojení do připravovaných platforem PICASSO a MARI.

Třicet minut

Mezinárodní platforma TERRE slouží k ekonomicky optimálnímu zajištění regulační energie s dostupností služeb do 30 minut v evropském kontextu. Z osmi evropských provozovatelů přenosových soustav, kteří se na tomto projektu podíleli, se k ní jako první připojil tuzemský provozovatel přenosové soustavy, a to 6. ledna 2020. Díky TERRE se regulační energie s dostupností služeb do 30 minut stala plně standardizovaným obchodovatelným produktem v rámci Evropy, což provozovatelům přenosových soustav umožnilo snížit náklady na regulační energii.

Přeshraniční výměna energie

V rámci přípravy na spuštění platforem PICASSO (platforem pro přeshraniční výměnu regulační energie ze sekundární regulace neboli aFRR) a MARI (platforma pro přes­hraniční výměnu regulační energie z terciární regulace, mFRR) zavedla ČEPS k 1. dubnu 2022 standardní produkty regulační energie, které budou stejné pro všechny zapojené evropské provozovatele přenosových soustav. Tato změna se dá charakterizovat tím, že došlo ke zrychlení původních produktů a úpravě jejich povelování. U aFRR se doba náběhu na požadovaný výkon zkrátila z 10 minut na 7,5 minuty, u mFRR pak z 15 minut na 12,5 minuty.

Nový princip řízení přenosové soustavy

Ke stejnému datu provedla ČEPS významnou změnu v řízení přenosové soustavy, kdy u aFRR přešla z takzvaného principu pro rata na žebříčkové řízení. U systému pro rata reagovali všichni rezervovaní poskytovatelé na systémovou odchylku v poměru své velikosti. Žebříčková regulace přinesla jiný princip aktivace, kdy se poskytovatelé seřazují podle nejlevnější nabídnuté ceny a postupně se aktivují tak, aby byla pokryta systémová odchylka. Cenu regulační energie přitom určuje cena poslední aktivované nabídky. Tato změna se připravovala více než dva roky, během nichž probíhala intenzivní komunikace mezi ČEPS, poskytovateli služeb výkonové rovnováhy a dodavateli řídicích terminálů, a bylo změněno mnoho systémů na straně provozovatele přenosové soustavy i dodavatelů služeb.

Významným milníkem byl rovněž přechod v oceňování regulační energie na marginální ceny, kdy poslední aktivovaná nabídka regulační energie určuje marginální cenu pro všechny aktivované poskytovatele.

Spuštění dalších platforem

Projekt PICASSO byl spuštěn 1. června 2022. Jako první a jediný provozovatel přenosové soustavy se do něj připojila společnost ČEPS, dalších pět provozovatelů by mělo přistoupit o tři týdny později. Projekt MARI by pak měl být nasazen do září letošního roku.

Cílem platforem TERRE, PICASSO a MARI je vytvoření společných evropských žebříčků s regulační energií a aktivace zdrojů od nejlevnějších k nejdražším s cílem minimalizovat náklady na regulační energii.

Přečtěte si také