Ekologický skvost mezi stavebními materiály

V Česku máme dostatečné zásoby dřeva, které bychom měli více zpracovávat doma než vyvážet v surovém stavu.

Písku vhodného pro stavebnictví je nedostatek. Stavaři upozorňují na ubývající zásoby kamene. Tyto mediální zprávy ukazují, nakolik si dnes zaslouží pozornost dřevo. Společnost Progresus sází na jeho stavební renesanci. A není sama, o čemž svědčí, že ho čím dál více vyhledávají stavební firmy i developeři. Ve světě vznikají stále odvážnější a zajímavější stavby, které dřevo jako konstrukční materiál používají. Jeho výhody jsou nesporné.

Foto: Shutterstock

Je to jediný klimaticky neutrální stavební materiál, který je zároveň recyklovatelný a pochází z plně obnovitelných přírodních zdrojů. Z hlediska výstavby má řadu předností, jeho slabiny umějí napravit moderní technologie. Dřevo je udržitelný materiál budoucnosti. S nárůstem jeho využívání ve stavebnictví vzniká otázka, zda současné nebo potenciální budoucí lesy umožní produkovat dostatek dřeva pro pokrytí poptávky, aniž by nastalo odlesňování Země. V dnešním světovém lesnictví je však dostatečný přebytek dřeva, který nahradí až 90 procent stavebních materiálů.

Klíčem je udržitelná těžba. Ta však leckdy není praktikována, proto deficity v produkci vznikají i v zemích, které by mohly mít dostatek. Naštěstí to není případ Česka, na jehož území zásoby dřeva rostou – v současnosti dosahují zhruba 700 milionů metrů krychlo­vých. V minulosti se ročně standardně vytěžilo 15 až 20 milionů metrů krychlových. Nedávná kůrovcová kalamita tento objem navýšila na rekordních 35 milionů metrů krychlových v roce 2021. Navzdory těmto nepříznivým okolnostem výsadba nových stromů na 40 679 hektarech objem vytěžených stromů vyvážila. Jde o nejvyšší zalesňování v novodobé historii Česka.

Problémem tuzemského lesního hospodářství je nedostatek zpracovatelských kapacit, proto velkou část dřeva vyvážíme v surovém stavu. V budoucnu bychom měli usilovat o jeho větší využití v tuzemsku. Stavebnictví k tomu otvírá největší prostor. Rozvoj staveb s využitím dřeva má potenciál nejen podpořit hospodářský rozvoj venkova a vytvářet tam pracovní místa v lesnictví, ale i snižovat v atmosféře obsah oxidu uhličitého, který stromy zužitkovávají k růstu.

Jan Nový, ESG ředitel, Progresus Invest Holding

Přečtěte si také