Dotace českou ekonomiku neozdraví

Před pár týdny představila vláda konsolidační balíček, jehož cílem je dosáhnout úspor, a to především na výdajové straně rozpočtu.

Součástí jsou mimo jiné škrty v oblasti národních dotací pro firmy ve výši více než 46 miliard korun. Nejcitelněji dopadnou na velké a střední podniky v potravinářském průmyslu. Sonnentor patří ke středním firmám, zpracovává byliny a koření z ekologické­ho zemědělství a vyrábí z nich biočaje.

Nicméně také jí se snížení dotací týká. Zchátralý kravín postupně přetvořila na firemní sídlo a vzniklo zde místo plné zeleně i ekologických technologií, kde našlo práci bezmála dvě stě lidí z blízkého okolí.

Ilustrace: Vojtěch Velický

Společnost Sonnentor letos dokončila první etapu nové výrobní budovy – vědomě již bez dotací. Nechce zavírat oči před současnou realitou a zadlužeností naší země. S plnou odpovědností si troufám říct, že snížení dotací větším firmám je správným krokem. Byl bych nerad, aby moje vnoučata splácela dluhy za to, že jejich děda kdysi zmodernizoval výrobu za levnější peníz. Je načase, abychom za sebe přijali plnou zodpovědnost.

Ano, během svého podnikání společnost Sonnentor dotace čerpala také a zejména v začátcích pro ni byly velkou pomocí. Vždy jsem se však podivoval nad tím, jak moc byly u nás v uplynulých letech z národních peněz podporovány velké potravinářské podniky ve srovnání se západními zeměmi. Pokud by měly dotace někam směřovat, pak pouze k malým, regionálním a začínajícím podnikatelům, kteří mohou v budoucnu převzít větší zodpovědnost v lokálním zpracování potravin.

Rád bych v této souvislosti apeloval na spotřebitele a vyzval je k zamyšlení, koho svými nákupy podporují. Často slýchám nářky, že v českých obchodech je k mání zboží nižší kvality než například v Rakousku nebo Německu. Měl jsem možnost sbírat studijní i pracovní zkušenosti v německy mluvících zemích a uvědomil jsem si rozdíl v nákupních zvyklostech tam a v Česku.

Samozřejmě že generalizuji, ale pokud bude cílem českého spotřebitele nakoupit co nejvíc zboží za co nejméně peněz, budou firmy vyrábějící kvalitní lokální potraviny bojovat o přežití a na našich talířích zůstanou potraviny, nad nimiž zbytek Evropy ohrnu­je nos.

Nelze produkovat zdravé plodiny a zároveň používat mnoho syntetických pesticidů a umělých hnojiv, které rapidně snižují kvalitu půdy a zamořují podzemní vody. Nelze chovat zvířata v důstojných podmínkách, poskytovat jim kvalitní krmivo a zároveň prodávat masné výrobky za pár korun. Nelze slušně platit zaměstnancům a zároveň cenově konkurovat zboží z nadnárodních řetězců. Každá návštěva u našich lokálních dodavatelů suroviny je pro mě vždy velmi inspirativní a motivující. Je úžasné, jak pestrá a plná života je krajina, kde se hospodaří ekologicky.

Jídlo kupujeme téměř každý den a peníze lze vnímat jako pomyslné hlasovací lístky. Pokaždé, když nakupujeme, volíme, koho a co svým nákupem podpoříme. Byl bych moc rád, kdybychom se naučili ptát se po původu potravin a vůbec veškerého zboží, které si nosíme domů, a zajímali se také o způsob, jak bylo vyprodukováno. Jsem přesvědčen, že právě toto, nikoliv dotace je cesta nejen k „přežití“ a prosperitě menších podniků, ale také pozvolnému uzdravování české ekonomiky i krajiny kolem nás.

Josef Dvořáček, jednatel společnosti Sonnentor

Přečtěte si také