Dohoda se nekoná, protistrana o ni nestojí. Vedení TV Markíza ukončilo jednání se stávkovým výborem

Vyhrocená situace v nejsledovanější slovenské televizi TV Markíza se v nejbližších dnech nejspíše nezlepší.

Vedení stanice oznámilo, že ukončuje jednání se stávkovým výborem zaměstnanců, kteří podle vyjádření neusilují o dosažení dohody a deeskalaci nastalé situace. Vedení televize zároveň chce dále jednat s těmi zástupci redakce zpravodajství, kteří skutečně chtějí přispět k deeskalaci a vést konstruktivní jednání. Prohlášení vedení TV Markíza níže přinášíme v plném rozsahu.

V uplynulých dnech jednal management TV Markíza se zástupci stávkového výboru a usiloval o dosažení dohody ohledně jejich požadavků. Stávkovému výboru jsme doručili náš návrh řešení aktuálních problémů. Nedočkali jsme se však od protistrany žádné odpovědi. Je to jasný důkaz toho, že protistrana neusiluje o dosažení dohody a deeskalaci nastalé situace. Rozhodli jsme se proto jednání se zástupci stávkového výboru ukončit. Přesto je management TV Markíza rozhodnut dále jednat s těmi zástupci redakce zpravodajství, kteří skutečně chtějí přispět k deeskalaci a vést konstruktivní jednání.

Foto: Shutterstock

Stávkový výbor a jeho podporovatelé předvedli, že jim jde pouze o to, aby si přisvojili část kompetencí vysilatele. Vedení TV Markíza v této souvislosti zdůrazňuje, že tyto kompetence jsou nedělitelné a vyplývají ze zodpovědnosti vysilatele zakotvené v zákonech Slovenské republiky i v jeho vlastních licenčních podmínkách.

Naplňování veškerých zákonných i etických požadavků novinářské práce zůstane nadále pro management stanice prioritou, na kterou bude dohlížet Redakční rada CME reprezentovaná zahraničními novináři s nezpochybnitelným kreditem.

Vedení televize, v plné shodě s Redakční radou CME, je přesvědčeno, že požadavky zástupců stávkového výboru jsou v souladu s názory managementu i s Redakčními směrnicemi CME platnými napříč celou mediální skupinou, včetně TV Markíza. Management TV Markíza zdůrazňuje, že televize bude vždy stát na straně objektivní, nestranné a na faktech založené žurnalistiky i na straně demokracie.

Vedení TV Markíza rovněž navrhlo vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců redakce zpravodajství, která by se věnovala vnitroredakčním záležitostem. Vedení televize je připraveno s okamžitou platností uvolnit ty zaměstnance, pro které je lidsky složité akceptovat etický rámec a profesionální standardy Redakčních směrnic CME, stejně jako nedělitelnou zodpovědnost TV Markíza za obsah vysílání.

Přečtěte si také