Dnešní zájemci o bydlení udržitelná řešení vítají

V pražských Modřanech společnost Skanska Reality připravuje výstavbu nové modrozelené městské části, která se podle jejího generálního ředitele Petra Michálka pro firmu stane evropskou vlajkovou lodí v udržitelnosti.

V čem všem je pražský projekt Modřanský cukrovar jedinečný?
Celý projekt má ambici stát se svou infrastruk­turou nejmodrozelenější čtvrtí v Česku, která bude přispívat k lepší atmosféře města. Myšlenka udržitelnosti se prolíná celým areálem, od jeho umístění na brownfieldu přes využití recyklovaných materiálů při výstavbě až po energeticky hospodárný provoz. Využíváme zde smysluplná řešení, jež budou dlouhodobě pomáhat a která jsme si v minulosti vyzkoušeli na jiných projektech. Důraz jako vždy klademe na kvalitu, efektivně pracujeme se zelení a vodou, a to jak dešťovou, tak šedou a užitkovou, která navíc hraje důležitou roli ve veřejném prostoru. Některé z použitých technologií tu odstartují svou premiéru a vůbec poprvé bude například možné využít recyklovanou vodu pro praní v pračkách. Věříme, že se nám podaří připojit kromě foto­termických také už i fotovoltaické panely. Kromě velkých technologií, kam patří i fasáda z rebetongu, tedy recyklovaného betonu, tu své důležité místo mají také drobná řešení, jako jsou budky pro ptáky, podpora biodiverzity nebo informační systém z recyklovaných plastů.

Promítne se udržitelnost a moderní technologie do ceny?
Pokud od samého počátku plánování projektu počítáme s využitím udržitelných technologií, vychází výsledné ceny za bydlení pouze o jednotky procent vyšší, než je standard dnešního trhu. Takový byt pak ale dlouhodobě šetří nejen finance našich klientů, ale také životní prostředí. Například u projektu Modřanský cukrovar předpokládáme, že jeho obyvatelé uspoří zhruba 650 MWh ročně a až polovinu spotřeby pitné vody.

Jak přijímají udržitelné technologie zákazníci?
Sledujeme změnu zákaznického myšlení a z průzkumů nám vychází, že zájemci o bydlení udržitelná řešení vítají. Zároveň se objevuje také čím dál větší počet klientů, kteří jsou ochotni si za udržitelné bydlení připlatit. Jednou ze zajímavostí projektu je, že celý koncept vychází z přání a námětů, které investor získal od starousedlíků v průběhu veřejné participace. Vznikal tak prakticky na zakázku veřejnosti.

Co je pro vás u projektů z pohledu udržitel­nosti stěžejní, na co se soustředíte?
Mezi naše klíčové pilíře patří úspora vody, CO2 a energií, takže se u všech těchto bodů snažíme jít neustále dopředu. Sledujeme uhlíkovou stopu v rámci výstavby našich projektů, efektivním plánováním ale také garantujeme uhlíkově hospodárnější provoz jejich budoucím obyvatelům.

Můžete být konkrétnější?
Příkladem mohou být fototermické panely, kde energie ze solárních panelů ohřívá teplou vodu, čímž šetří neobnovitelné zdroje i životnost kotlů a celkově se uspoří už zmíněných 650 MWh za rok. V rámci snahy o úsporu jsme šli ještě dál a například i exteriérové žaluzie jsou navrženy tak, aby se letní teploty v bytech přirozeně snižovaly o 5 až 7 °C. Zároveň re­kuperace uvnitř bytů snižuje náklady na ohřívání vzduchu v místnosti, a celkově tak má projekt velmi úspornou energickou náročnost PENB – B. Už nyní projednáváme možnost připojení k fotovoltaice, aby díky ní naši klienti skutečně mohli čerpat maximální úsporu. Je však potřeba odstranit ještě několik legislativních překážek.

Velkou pozornost v projektu věnujete vodě. Popsal byste úsporu podrobněji?
Šetrné zacházení s pitnou vodou je pro nás obecně velké téma a Modřanský cukrovar přinese řadu prvenství. Takzvanou šedou vodou bude vůbec poprvé možné splachovat toalety v tak rozsáhlém multietapovém projektu. Voda z van, sprch a koupelnových kohoutků je odváděna do technické místnosti, kde se přečistí a poté putuje do WC nádržek, čímž se ušetří až 25 procent pitné vody. Poprvé bude v Česku možné využít šedou vodu také k praní prádla v automatických pračkách. Tím se může redukovat spotřeba vody až o dalších šest procent. Ročně tak celá čtvrť ušetří tolik pitné vody, že by se naplnilo několik desítek velkých olympijských bazénů. Co se týče dešťové vody, tak ta není oproti běžnému standardu odváděna do kanalizace, ale do akumulačních nádrží o objemu až 190 tisíc litrů.

Byty mají být napojené také na zdroje zelené energie. Co to přesně znamená?
Provoz bytu má na životní prostředí výrazně větší dopad než samotná výstavba. Zatímco stavba budovy má zhruba pětiprocentní podíl na uhlíkové stopě a použité materiály více než třetinový, přes 50 procent vytváří provoz domu po dobu padesátiletého životního cyklu. Rozhodli jsme se proto jít ve svém úsilí ještě dál a předávat byty s napojením na odběr energií z obnovitelných zdrojů. Volba je však samozřejmě na majitelích, dodavatele energií si mohou po převzetí bytu změnit.

Přečtěte si také