Distribuované týmy novým trendem

Pro úspěšnou vzdálenou spolupráci musí mít firma vytvořené prostředí – skvěle fungující digitální ekosystém, říká Iveta Chválová, ředitelka pražského centra podnikových služeb SAP Services.

Kvůli pandemickým omezením začala řada firem zvažovat model distribuovaných týmů. Ve společnosti SAP Services jej využívají již téměř dvě desetiletí, největší týmy jsou dnes rozprostřeny dokonce až do 30 zemí.

Model distribuovaných týmů v mnoha firmách podnítila až pandemie, ale vy jste s ním začali mnohem dřív. Co bylo důvodem?
Vzdálený typ spolupráce využíváme již od vzniku naší společnosti. Důvodem je samotný typ našeho byznysu, poskytování služeb zaměstnancům SAP po celém světě. Máme sice zázemí v naší pražské kanceláři, kolegové jsou ale rozptýlení po celém světě a i díky tomu dokážeme poskytovat služby bez ohledu na geografickou polohu.

Kolik pracovníků působí z jiných zemí? Vzrostl jejich podíl během pandemie?
V naší firmě pandemie na růst distribuovaných týmů velký vliv neměla. Dobře nás ale prověřila a ukázala, kde jsme silní a kde je prostor na zlepšení a inovace. S obdivem jsem pozorovala, jak rychle naše týmy zareagovaly na měnící se opatření a náhlý přesun do domácích kanceláří. Tým Payrollu například během čtyř měsíců převedl celý proces daňového zúčtování pro 2500 zaměstnanců z papírové do digitální formy. A co se velikosti týče, například zmíněný tým Payrollu je rozptýlený do 30 zemí světa.

Co považujete za hlavní přínosy fungování v rámci distribuovaných týmů?
Jednoznačně byznysová kontinuita a zastupitelnost. Kolegové rozptýlení v různých časových pásmech mohou postupně v rámci normální pracovní doby pokrýt více hodin provozu, což by z jedné lokality zvládl jen ten vícesměnný. Podobnou výhodou je zastupitelnost zemí během státních svátků.

Zásadní plus je také diverzita našich týmů. Rozmanitost přináší různé pohledy na věc a podporuje dialog a inovativní myšlení. Naši lidé se dokážou skvěle doplňovat a učí se také být empatičtí vůči odlišným kulturám a stylům komunikace, což je přínos jak interně, tak externě při jednání se zákazníky.

Lze výhody vzdálených týmů podložit čísly?
Statistiky z celého světa ukazují, jaké přínosy mohou mít vzdálené týmy pro zaměstnavatele i zaměstnance. Například společnost Flexjobs zjistila, že více než polovina lidí stráví při práci na dálku kratší dobu na nemocenské a mají méně prostojů, a dokonce 85 procent uvedlo, že se zlepšila jejich psychická pohoda.

Americký časopis Forbes loni poukázal na 35procentní nárůst produktivity vzdálených pracovníků a 25procentní snížení fluktuace ve firmách s flexibilní prací na dálku. Benefitem pro zaměstnavatele je rozšířený přístup k talentům na trhu práce, ať už jde o flexibilitu, nebo dojezdovou vzdálenost.

Jsou i nějaké nevýhody?
Nenazvala bych je nevýhodami, jsou to spíš výzvy a jejich variantu jsme zažili téměř všichni během pandemie. Společnou výzvou rozptýlených týmů je, že člověk pracující na jiném místě může mít pocit odcizení od týmu nebo že se ocitá mimo centrum dění, pokud větší skupina pracuje na jednom místě nebo ve stejném jazyce. A je pak na vedoucích pracovnících, aby těmto výzvám dokázali čelit.

Pro jaký typ firem a obor se tento model nejvíc hodí?
Může být vhodný zejména pro mezinárodní firmy, které potřebují ve svých řadách experty na lokální specifika, nebo být blízko zákazníkům dané země. Pro úspěšnou vzdálenou spolupráci ale musí mít firma vytvořené prostředí – skvěle fungující digitální ekosystém. Pandemie podnítila nebo zrychlila digitalizaci v mnoha firmách, jejímž důsledkem je i to, že lidé mohou pracovat víceméně odkudkoliv. Tyto firmy mají, a budou mít, velkou výhodu díky své pružnosti a přizpůsobivosti.

Důležitou roli v rozhodnutí nastavit tento model tedy hrají technologie. Co dalšího by měly firmy zvážit?
Technologie jsou základ, ale jejich nástup musí doprovázet změna přístupu k procesům i lidem. Už při našem vzniku jsme kladli velký důraz na standardizaci procesů, což nám velmi ulehčilo globalizaci našich týmů. Zvážit je potřeba rozsah a typ činností, které má distribuovaný tým vykonávat, náklady nebo dostupnost talentů v lokalitách. O lidi je pak nutné dobře pečovat a investovat do rozvoje a vzdělávání, abychom dokázali udržet tempo s rychle se měnícím světem.

Přečtěte si také