Dialog sociálních partnerů bude klíčový i po pandemii

  • 11. června 2021

Význam tripartity ještě více vzrostl v koronavirové krizi, kdy zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelé v čele se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) řešili s vládou například nastavení klíčových programů pomoci pro postižené obory. Existence tripartity, tedy společného orgánu vlády, podnikatelů a odborů, bude ovšem klíčová i po pandemii.

Svaz průmyslu a dopravy ČR jako největší zaměstnavatelský svaz zastupuje v tripartitě firmy spolu s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Za zaměstnance komunikují odbory reprezentované Českomoravskou konfederací odborových svazů a Asociací samostatných odborů.

Prezident SP ČR Jaroslav Hanák, místopředseda vlády Karel Havlíček a předseda ČMKOS Josef Středula na tiskové konferenci po jednání tripartity. Foto: Úřad vlády ČR

„Díky pravidelnému jednání tripartity můžeme projednávat s vládou nové zákony. Navrhujeme také témata, která podniky potřebují v sociálním dialogu řešit,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který je spolu s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou a ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou místopředsedou tripartity. Sociální dialog znamená soustavné vyjednávání mezi sociálními partnery, což jsou právě zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Dialog pomáhá sladit jejich zájmy, tím vytváří dobré pracovní podmínky, hospodářskou konkurenceschopnost a sociál­ní soudržnost.

„Sociální dialog je důležitou součástí fungování každé demokratické společnosti a je-li založen na vzájemné důvěře, přináší velmi důležitý společenský konsenzus. Vláda, odbory, zaměstnavatelé jsou oněmi třemi klíči k tolik potřebnému sociálnímu smíru. Historie nás varovala, co způsobuje podceňování, či dokonce ignorování sociálního dialogu. Poučme se a nedělejme stejné chyby znovu i dnes,“ vysvětluje Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů.

Obnovení dialogu

Jenže právě loňský příchod pandemie covidu-19 jednání sociálních partnerů v České republice výrazně ovlivnil, na nějaký čas je dokonce přímo zastavil. Prezident SP ČR Jaroslav Hanák však na říjnovém sněmu svazu vyzval předsedu vlády Andreje Babiše, aby obnovil sociální dialog a svolal jednání tripartity. Sociální dialog je klíčovou součástí byznysu a hrál nezastupitelnou roli i v situaci ovlivněné koronavirovou krizí. Premiér tuto výzvu vyslyšel a od poloviny října se zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a vlády začali znovu scházet na pravidelných společných jednáních.

„Je teď nesmírně důležité, aby sociální dialog znovu neustal. Pro fungování byznysu a ekonomiky je klíčový, což se ukázalo i v této složité době. Právě podněty od zaměstnavatelů i odborů vládu loni na jaře přiměly k zavedení programu Antivirus, který firmám pomohl udržet zaměstnanost,“ připomíná Hanák.

Průmysl 4.0, digitalizace i stavební zákon

Svaz průmyslu a dopravy projednává na tri­partitě s vládou a odbory témata, jež spadají pod řadu resortů – jmenovitě pod ministerstva financí, práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, dopravy a zemědělství. I díky sociálnímu dialogu Svaz průmyslu během pandemie například společně s odbory prosazoval zavedení kurzarbeitu. Vládě a odborům pak pravidelně předkládá expertní názor v řadě oblastí.
Svaz například zdůrazňuje, jak jsou pro českou ekonomiku důležité inovace a vzdělání, což potvrdila i koronavirová krize. Zároveň vysvětluje význam Průmyslu 4.0, do něhož spadá digitalizace a začleňování nových procesů do výroby. „Dlouhodobé studie a zkušenosti našich členských firem jednoznačně potvrzují, že podniky, které ve svých provozech již zavedly technologie konceptu 4.0, získaly konkurenční výhodu. Dosahují vyšší produktivity práce i vyšší přidané hodnoty. Současně tyto zkušenosti ukazují, že zavádění digitálních technologií nevede k poklesu zaměstnanosti. Některé společnosti zavádí prvky Průmyslu 4.0 a zároveň hledají nové zaměstnance. Pracovníci takových firem navíc dosahují na vyšší mzdy,“ vysvětluje Jaroslav Hanák.

Svaz průmyslu zajišťuje dobré podnikatelské
prostředí a pomáhá firmám

Jsme největším zaměstnavatelským svazem v České republice a díky tomu zastupujeme firmy vůči státu a odborům. Naše služby využívá 32 svazů a asociací a přes 150 individuálních členských firem. Celkově ve Svazu průmyslu reprezentujeme 11 tisíc podniků, jež zaměstnávají více než 1,3 milionu lidí. Školíme firmy, seznamujeme je s legislativními novinkami a pořádáme podnikatelské mise do zahraničí, kterých už se uskutečnilo přes 200. Najdete nás ve všech krajích Česka i v centru Evropské unie, v Bruselu. Pro vládu jsme hlavním partnerem při vyjednávání o zákonech týkajících se například trhu práce, obchodu, daní, energetiky, životního prostředí a dalších oblastí. Každý rok připomínkujeme více než 140 zákonů a vyhlášek. Pomáháme v desítkách ministerských či resortních pracovních týmů. Všechny členské asociace a podniky svazu ovlivňují způsob, jakým se vyvíjí legislativa. Staráme se, aby firmy i stát uměly zaměstnance vzdělávat celý život tak, aby je práce bavila a aby pracovníci vy­užívali nové technologie v práci i k vlastnímu rozvoji.

Svaz průmyslu a dopravy také dlouhodobě podporuje digitalizaci, navýšení peněz pro výzkum a investice do infrastruktury, zabývá se podporou elektromobility či prosazuje zjednodušení stavebních povolení. „Čeká nás náročné období obnovy hospodářství po pandemii a jednodušší stavební právo bude jedním ze základních kamenů, na kterém můžeme začít stavět,“ upozorňuje Hanák.

Argumenty získává svaz ze zkušeností svých členů a od vlastních odborníků. Ve vyjednáváních se vždy zasazuje o to, aby tri­partitou projednávané a přijímané materiály, ať už legislativní, nebo nelegislativní povahy, vytvářely do budoucna co nejlepší podmínky pro dynamický rozvoj podnikání a byznysu v České republice.

Připomínky k zákonům

Témata, jež se na tripartitě probírají, ale nekončí samotným jednáním. Svaz pravidelně sleduje a komentuje veškerou legislativu, která má vliv na rozvoj byznysu v České republice. „Jsme oficiálním připomínkovým místem pro legislativní úpravy a můžeme působit na rozhodnutí politiků. Chceme efektivní fungování státu bez bludiště zákonů a prostředí přívětivé pro podnikání a zahraniční investory. To bude klíčové právě i teď po odeznění pandemie,“ vysvětluje prezident svazu Jaroslav Hanák.

Ročně odborníci SP ČR takto okomentují a připomínkují na 140 zákonů a vyhlášek souvisejících s podnikáním v České republice. Momentálně svaz připomínkoval například návrh na státní rozpočet pro rok 2022. „Při očekávaném nominálním růstu HDP v roce 2021 a 2022 a také po ukončení podpůrných covidových programů je návrh deficitu ve výši 390 miliard korun poměrně vysoký. Předpokládáme, že se jedná pouze o první hrubý návrh a že s námi vláda státní rozpočet v příštích týdnech a měsících důkladně probere na tripartitě,“ věří Jaroslav Hanák.

Mezinárodně i regionálně

Svaz průmyslu a dopravy hájí zájmy zaměstnavatelů jak na národní, tak i na mezinárodní a regionální úrovni. Při jednání evropských a mezinárodních institucí prosazuje zájmy svých členů a podílí se na formulování pozic podnikatelů v celosvětovém měřítku. Zaměstnavatele pak zastupuje i na krajských tripartitách po celém Česku, kde řeší především nastavení podmínek pro zabezpečení fungování firem a rozvoje byznysu v daném regionu. Přímo v krajích firmy nejčastěji řeší problematiku zaměstnanosti, školství, dopravní obslužnost, zdravotnictví a také rozpočet nebo úspory kraje.

Přečtěte si také