Další přešlap Bártova insolvenčního správce Jaroslava Brože

Jaroslav Brož, insolvenční správce zkrachovalého podnikatele Tomáše Bárty a jeho skupiny EMTC, u soudu opět narazil.

Insolvenční soud v Praze mu totiž zamítl žádost, kterou se domáhal získání citlivých informací nad rámec těch, které mu již dříve Bohemia Energy poskytla. Podle serveru iDnes.cz jde v poslední době o třetí výrazný neúspěch insolvenčního správce. V říjnu totiž soud Brožovi z procesních důvodů nepřipustil rozšíření dalších dvou žalob, kterými se neúspěšně domáhal majetku manželů Písaříkových.

Insolvenční správce Brož požadoval rozšíření dohlédací činnosti nad skupinou Bohemia Energy údajně kvůli tomu, aby mohl ocenit hodnotu 10% podílu ve společnosti, který si roky neúspěšně nárokuje zkrachovalý podnikatel Tomáš Bárta. Soud podle serveru iDnes.cz Brožovu žádost odmítl jako pokus o zneužití institutu insolvenčního správce a vyvíjení nepřiměřeného nátlaku na manžele Písaříkovi ve snaze zajistit si výhodu v desítkách soudních sporů, které s nimi vede.

Brož konkrétně chtěl, aby mu celkem 40 společností spojených s Bohemia Energy poskytlo veškerou svoji interní dokumentaci za několik posledních let, a to včetně důvěrných dokumentů a informací chráněných obchodním tajemstvím. Takový postup by podle soudu mohl být rozporu se zásadou, že insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby nebyl žádný z účastníků nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně znevýhodněn.

Server iDnes.cz upozorňuje, že Jaroslav Brož naráží u soudů opakovaně a celé insolvenční řízení se tak pod jeho vedením proměnilo v nekonečný soudní spor. To, že se Brož proti verdiktu soudu odvolá, avizoval ve svém vyjádření pro iDnes.cz i nyní.

V posledních měsících však šlo již o třetí výrazný neúspěch insolvenčního správce. Podle usnesení Městského soudu v Praze z 31. října nebylo Brožovi připuštěno rozšíření žaloby, kterou se domáhal po statutárních orgánech Bohemia Energy reflexní škody ve výši jedné miliardy korun. I přes to, že soud rozšíření žaloby nepřipustil, Brož uvedl, že se o nárocích uplatněných v rozšíření povede samostatné řízení pod jinou spisovou značkou.

Z obdobných důvodů soud 13. října nepřipustil ani další Brožovu změnu žaloby, kterou se tentokrát domáhal údajného nároku na vypořádací podíl v Bohemia Energy. Tomáš Bárta jakožto původní žalobce totiž tento údajný nárok neuplatnil samostatnou žalobu, ale podle soudu se snažil vyhnout placení soudního poplatku tím, že usiloval o změnu žaloby podané v jiné věci. Soud ani tento pokus nepřipustil s tím, že se jedná o zjevné zneužití procesně právních pravidel.

Pád skupiny EMTC je jednou z největších dluhopisových kauz Česka. EMTC-Czech je obchodní společnost založená Bártou v roce 2003. Do roku 2019 nabízela dluhopisy za účelem financování svých projektů. Jedním z nich byla výuková aplikace pro děti Lipa Land. V září 2020 na její majetek vyhlásil Městský soud v Praze konkurz.

Přečtěte si také