Cvičení ČEPS a NÚKIB prověřilo, jak by energetici zvládli kybernetický útok

Procvičit reakci na krizovou situaci způsobenou kybernetickým útokem a upevnit součinnost při řešení dopadů kyber hrozeb bylo hlavním cílem dosud největšího cvičení provozovatele elektroenergetické přenosové soustavy ČEPS a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

  • 11. června 2021

Jedním z hlavních úkolů společnosti ČEPS je zajistit bezpečný chod přenosové soustavy. Kromě cvičení fyzické ochrany s armádními a policejními složkami se provozovatel národní přenosové soustavy intenzivně zaměřuje také na kybernetickou bezpečnost. S NÚKIB energetici z ČEPS spolupracují dlouhodobě. Cvičení v pondělí 7. června však bylo svým rozsahem dosud největší. Scénář přitom pracoval s reálným prostředím České republiky a odehrával se přímo na jedné z rozvoden přenosové soustavy. Účastníci byli rozděleni do šesti týmů, přičemž každý tým představoval samostatný krizový štáb.

„Pravděpodobnost kybernetického útoku v posledních letech roste, metody útočníků jsou čím dál tím sofistikovanější. Společnost ČEPS chce být na tyto hrozby připravena. V této souvislosti oceňuji výbornou spolupráci s NÚKIB, zejména v oblasti výměny informací a odborné podpory,“ říká Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS.

„ČEPS bere bezpečnost vážně a připravuje se na všechny typy hrozeb včetně kybernetických. Výměna zkušeností a informací mezi partnery patří k naprostým základům kybernetické bezpečnosti a se společností ČEPS se nám to dlouho­době daří,“ uvádí ředitel NÚKIB Karel Řehka.

ČEPS

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektři­ny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 44 rozvoden se 79 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3867 kilometrů a 220 kV o délce 1824 kilo­metrů.

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reál­ném čase (systémové služby).
Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektric­ké energie. ČEPS se také dlouho­době aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v Česku i v Evropě. Více informací naleznete na www.ceps.cz.

Přečtěte si také