Co trápí Pražany nejvíce? Stačí se jich zeptat

Na konkrétních projektech se musí kontinuálně pracovat bez ohledu na aktuální politické složení na pražském magistrátu.

Když jsem nedávno projížděl centrem Prahy, všiml jsem si billboardů a nejrůznějších reklam politických uskupení, která budou kandidovat v podzimních komunálních volbách. V rámci svých předvolebních kampaní se naplno věnují (ne)jednomu podstatnému tématu. Zejména se zavazují vystavět více bytů, rychle postavit metro D nebo se zaměřit na podporu a rozvoj smart city. Vše, co chtějí, nemá chybu a je skutečně potřeba. Otázkou však je, kdo už nyní na konkrétních projektech pracuje? A dělají skutečně politici to, co chtějí jejich voliči?

Přesně tyto otázky jsme si položili také v Hospodářské komoře hlavního města Prahy. Z průzkumu STEM/MARK pro naši komoru vyšlo, že mezi nejproblematičtější oblasti, jež Pražany (a nejen je) trápí nejvíce, patří doprava. Tento výsledek potvrdilo více než 45 procent dotázaných lidí. Aby se doprava v metropoli zlepšila, musejí se dostavět oba okruhy – tak to vidí přes 47 procent Pražanů, přitom prioritou pro ně je okruh vnější, konkrétně výstavba úseku Běchovice – Černý most až D1. Druhým dopravním problémem je podle Pražanů nedostatek parkovacích míst, třetím ceny jízdného v městské hromadné dopravě. Smart city a s ním spojené projekty, které někteří politici označují za prioritu, nepovažuje většina lidí za důležité. Pro jejich realizaci se vyslovila zhruba čtyři procenta lidí.

Foto: Shutterstock

Co průzkum ukázal? Zaprvé, že politici by měli více naslouchat voličům. To sice není žádná novinka, ale jednoduché průzkumy ukazují, co Pražany nejvíce trápí a co se musí vyřešit nejdříve. Jistě by se nemělo stát, že kvůli preferencím budou politici „zvedat“ pouze líbivá témata, která jim zaručí volební úspěch. Samozřejmě že je projekt smart city důležitý a nezbytný, jenže funkční nebude bez kontextu a dalších kroků, které se musí v dopravě souběžně s ním vyřešit, což nám potvrzují i odborníci, s nimiž o dopravních tématech mluvíme na našich odborných konferencích. Zadruhé, pokud je doprava nejproblematičtější oblastí, pak se musejí na řešení problémů zaměřit nejen politici, ale i projektanti, stavaři, investoři a odborná veřejnost.

Zásadní a největší výzvy v oblasti dopravy vidím rovněž ve dvou důležitých bodech. Prvním jsou povolovací procesy. Hned v úvodu chci říct, že k rychlému a bezbolestnému zlepšení v povolovacích procesech nedochází jen díky změně legislativy. Všechny tyto procesy je potřeba dlouhodobě podporovat, pečlivě se o ně starat a zkoumat je. Když už nám chybí legislativa, potřebujeme zlepšit administrativu.

Druhým klíčovým bodem, který významně ovlivňuje stav dopravy, jsou investice do infrastruktury. Není žádným tajemstvím, že v sektoru dopravy je trvalý nedostatek finančních zdrojů. Jenže k tomu, aby se peníze našly, musí existovat dlouhodobý a propracovaný plán, ať už například k výstavbě městských okruhů, nebo menších silnic. Do tohoto plánu pak musí dohromady promlouvat zadavatelé, stavební firmy, investoři, zhotovitelé a dopravní inženýři. Všichni u jednoho stolu musí odkrýt karty a říct: takto to bude. Jasné přitom je, že bez účasti státu se žádné velké projekty neobejdou.

Byla by škoda, aby přání Pražanů zůstala pouze na papíře. Přitom stačí, aby se na konkrétních projektech kontinuál­ně pracovalo bez ohledu na aktuální politické složení na pražském magistrátu.

Jsem zastáncem toho, aby měl každý projekt svého patrona či ambasadora, jenž by se o svůj plán staral od A do Z. Jde především o to, že když se po několika měsících nebo letech někdo zeptá, kdo pracuje například na projektu rozvoje dopravy nebo bydlení a jak daleko konkrétní výstavba je, dostane přesnou odpověď. Bude existovat harmonogram a rozpočtový plán. A zejména tým lidí, kteří o projekt průběžně pečují.

Z praxe vím, že některé procesy zaberou mnoho let, než se někam posunou. Říkat, že okruh bude za dva nebo tři roky, je krásné, realita může být (a ona také je) zcela odlišná. Bez konkrétního plánu nebude ani projekt, ani peníze. A ve výsledku ani politik, který by projekt podpořil.

Petr Michal, předseda představenstva, Hospodářská komora hl. m. Prahy

Přečtěte si také