Co se dnes vyplatí studovat

Logistika je nedílnou součástí života v běžných i nestandardních situacích. Vysoká škola logistiky v Přerově její taje odkrývá již více než 15 let.

  • 24. září 2021

VŠLG je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu a je jedinou vysokou školou v  České republice čistě zaměřenou na logistiku. Je také členem profesních sdružení a díky vysoké kvalitě výuky má řadu partnerů z řad významných podnikatelských subjektů.

Studovat lze v Přerově i v Praze, v prezenční i kombinované formě studia. Nově je otevřena také pobočka v Bratislavě.

Stále více se ukazuje důležitost správně organizovat a řídit procesy ve firmách i celé společnosti. Průmysl 4.0, o kterém se již delší dobu hovoří, a jeho principy jsou průběžně zaváděny v mnoha oblastech lidských aktivit. Řekne-li se dnes logistika, většina si představí silniční nákladní automobily dopravující nejrůznější druhy zboží mezi distribučními, logistickými centry, firmami a obchodními subjekty. Právě optimální řízení materiálových toků a řízení fyzické distribuce umožňují reagovat nejen na běžné situace, ale i na mimořádné situace v zásobování, jak jsme byli svědky při pandemii       covidu-19.

Aby se vše dostalo na správné místo, ve správný čas, v požadovaném množství a kvalitě, to je úkol pro logistické firmy. Bez nich by nefungovalo zásobování firem, léčivy, potravinami, drogistickým zbožím, ale ani poskytování základní zdravotní péče a další. Logistika dokáže dodavatelský řetězec udržet v chodu bez viditelných problémů. Logistické firmy doručují zásilky e-shopů, které nahrazují nákupy spotřebního zboží v klasických obchodech, obchodních centrech a specializovaných obchodech.

E-bankovnictví, e-podpis, e-doklady a e-komunikace usnadňují bezdotykový kontakt. Při těchto mimořádnostech může veřejnost nejvíce vidět význam a potřebnost logistiky. Logistika je především způsob myšlení a řízení věcí kolem nás, není to jen nápis na dopravním prostředku. V souvislosti s automatizací, robotizací či digitalizací roste potřeba odborníků, kteří se budou v logistice orientovat. Požadovaná odbornost specialistů logistiků odpovídá profilu absolventa Vysoké školy logistiky.

Vysoká škola logistiky vychovává a připravuje studenty v bakalářském studijním programu Logistika ve specializacích Logistika v dopravě, Logistika ve službách a Informatika pro logistiku. V navazujícím magisterském studijním programu Logistika si mohou studenti zvolit zaměření na oblast řízení dopravních nebo výrobních systémů. Akreditované studijní programy spadají do tzv. profesně orientovaných studijních programů s důrazem na aplikovatelnost do oboru, které jsou podloženy teoretickým základem studia.

Od akademického roku 2020/2021 je nabízen studijní program MBA, který je určen pro manažery působící na střední a vrcholové úrovni. Cílem tohoto studia je zvýšit kompetence manažera pro oblast logistiky a výrazně podpořit jeho osobnostní růst.

Přijímací řízení ke studiu v akademickém roce 2021/2022 je otevřeno, více na www.vslg.cz. Studovat lze v Přerově i Praze, v prezenční i kombinované formě studia. Nově je možné studovat také v Bratislavě v kombinované formě studia.

Přečtěte si také