Chceme nabízet udržitelná finanční řešení

Energetická soběstačnost, decentralizace a investice do obnovitelných zdrojů nás i naše klienty zajímají, říká člen představenstva Raiffeisenbank František Ježek.

Udržitelné financování (ESG) je zásadním trendem v bankovnictví. O tom, jak přesně mění financování podniků, jsme debatovali s Františkem Ježkem, členem představenstva Raiffeisenbank zodpovědným za korporátní bankovnictví. „Koncept udržitelného financování vnímáme široce nejen jako podporu zelených investic našich klientů nebo projektů přispívajících k přechodu k udržitelné ekonomice, ale také jako poskytování poradenství firmám v této oblasti,“ řekl Ježek v rozhovoru s týdeníkem Euro.

Jaké kroky přijala samotná banka, aby se stala více udržitelnou?
Přijali jsme sadu opatření zaměřených na snížení vlastní energetické náročnosti a úsporu zdrojů. Část energií pokrýváme z obnovitelných zdrojů, pracujeme také na novém a výrazně úspornějším datovém centru, po­užíváme recyklované plasty na výrobu platebních karet, optimalizovali jsme provoz chladicí techniky, využíváme ekologické mycí a hygie­nické prostředky a provádíme mnoho dalších drobných opatření, jež snižují naši uhlíkovou stopu. Zahájili jsme certifikační proces, v jehož rámci získáme v průběhu poloviny příštího roku osvědčení ISO 14001 – systém environmentálního managementu. A díky digitalizaci interních procesů i bankovních produktů jsme radikálně snížili množství spotřebovaného papíru. Některé procesy se bez papíru obejdou úplně a rovněž digitalizujeme náš rozsáhlý archiv. Usilovně pracujeme na tom, aby co největší část našich produktů bylo možné otevřít, obsluhovat i zavřít stoprocentně online. Tedy bez nutnosti návštěvy pobočky, což setří čas klientů i životní prostředí. A protože ESG se nezaměřuje pouze na environmentální udržitelnost, rozvíjí banka také svoji společenskou odpovědnost vůči zaměstnancům a celé společnosti. Samozřejmostí je podpora diverzity a férového odměňování můžu i žen, home office jako standard, podpora návratu maminek z mateřské dovolené a mnoho dalšího.

S udržitelným financováním souvisí i takzvané zelené dluhopisy. Očekáváte, že tuzemské firmy budou více využívat této formy financování?
Pro firmy, které uvažují o emisi bondu a tato forma financování je pro ně vhodná, je udržitelný formát podle našeho názoru jasným přínosem. Souvisí to i s poptávkou investorů, kteří již nyní chtějí vědět, jak emitent k udržitelnosti přistupuje. Vedle klasických zelených dluhopisů jsou nyní velmi populární i takzvané sustainability-linked dluhopisy, jejichž princip je stejně jako u klasických úvěrů založen na závazku emitenta plnit cíl nebo cíle v oblasti udržitelnosti, a na toto plnění je napojena cena dluhopisu. Zároveň jsme vloni jako první banka v Česku vydali vlastní zelené dluhopisy v hodnotě 350 milionů eur, tedy téměř za devět miliard korun. I díky tomu jsme navíc letos zvítězili v sedmém ročníku cen Climate Bond Awards v kategorii Green Market Pioneer, jež se udělují průkopnickým organizacím v sektoru udržitelného financování.

Součástí udržitelnosti je i zásadní proměna výroby elektrické energie. Podílíte se na financování výstavby obnovitelných zdrojů energie a energetické decentralizaci?

Ano, energetická soběstačnost, decentralizace a obecně investice do obnovitelných zdrojů jsou oblasti, které nás i naše klienty zajímají, a vidíme nárůst počtu projektů v této oblasti. Abychom související financování klien­tům usnadnili, připravujeme několik řešení, která se na tuto oblast zaměřují. Jako první jsme spustili nabídku financování fotovoltaických elektráren formou investičního úvěru. Úvěr je postaven tak, aby klientovi na základě jeho finanční situace financoval stavbu FVE na střeše nebo na zemi. Financování je pak dále doplněno nabídkou našich partnerů, kteří klientovi pomohou s žádostí o dotaci, doporučí vhodného technologického partnera a případně celou elektrárnu pojistí. Klient tak od nás získá možnost komplexního řešení svého projektu postavené na jednoduchých a transparentních podmínkách pro financování. V podobném duchu nyní připravujeme další produkt se širším záběrem, který bude zaměřen na financování investic, jež klientům přinášejí snížení nákladů za energie. Díky tomu, že tyto produkty nabízíme ve spolupráci s našimi partnery, kteří mají zkušenosti v různých oblastech, můžeme investorům – městům a firmám – nabídnout komplexní řešení. Tedy kromě financování poskytnout přes partnery inženýring, zajištění vlastní dodávky technologie a vyřízení dotace.

Jsou tyto trendy otázkou jen velkých korporací, nebo jsou realizovatelné i na úrovni středních či dokonce menších firem?

ESG bude postupně ve větší či menší míře prostupovat celým dodavatelsko-odběratelským řetězcem. I přesto, že se nefinanční reporting od roku 2023 dotkne pouze velkých firem, právě přes dodavatelsko-odběratelské vztahy se ESG principy rozšíří mnohem dříve i mezi menší firmy. Naším úkolem je být partnerem těchto firem a již nyní vysvětlovat i tomuto segmentu, co ESG znamená, vytvářet vhodná řešení a samozřejmě financovat investice těchto firem do jejich vlastního udržitelného rozvoje. I proto jsme v rámci banky založili speciální ESG tým, který chce ve spolupráci s interními partnery i externími experty vytvářet řešení pro malé a střední firmy. Schválně říkám řešení, protože nejde jen o finanční produkt, ale i dotační technické poradenství nebo pojištění rizik.

Přečtěte si také