Česko může v příštím roce drtit krize. Advokacie ale očekává růst

Většina velkých advokátních kanceláří v Česku letos rostla a stejně tak očekávají lídři advokátního trhu růst i příští rok. V rámci klientské báze advokáti podobně optimistické predikce ale nemají. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu magazínu TOP PRÁVNÍ BYZNYS mezi třicítkou největších právnických firem na českém trhu.

Právníci jsou známí tím, že se snaží za každou cenu vyvarovat rizika. Současně je dokáží dobře predikovat, protože za zavřenými dveřmi mohou s klienty do detailu analyzovat jejich podnikání. V rámci exkluzivního průzkumu jsme se proto zaměřili na to, jak vnímají dopady aktuální krize na své podnikání i na svou klientskou bázi a s jakými obavami se dívají na příští rok. Již dnes vidí dopady krize u svých klientů 80 procent oslovených advokátních kanceláří. Více než 93 procent zástupců největších advokátních kanceláří pak predikuje problémy vybraných skupin klientů v příštím roce.

Klienti pociťují krizi už dnes

Poslední dva roky přinesly nejen evropským firmám řadu zásadních šoků. Pandemie koronaviru zastavila dění v mnoha oborech a zásadně narušila sektor služeb stejně jako výrobu a dodavatelské řetězce. Letos na jaře udeřila válka na Ukrajině a následně se rozjela spirála vysoké inflace a energetické krize. Není proto překvapivé, že zástupci největších advokátních kanceláří u nás již dnes vidí u klientů zásadní dopady krize.

Nejčastěji zmiňované dotčené obory jsou výrobní průmysl, automotive a oblast developmentu. „Propad vidíme hlavně u klientů ze sektoru stavebnictví a obecně u výrobních závodů, které jsou závislé na energiích,“ stojí v jedné z odpovědí v průzkumu. „V posledním čtvrtroce evidujeme určitý postupný pokles v poptávkách ohledně nemovitostních akvizic nebo ve financování nemovitostních transakcí. Je to změna proti první polovině roku, která byla naopak velmi silná a slibná. Naproti tomu v oblasti pravidelné každodenní správy nemovitostí nebo nájemních smluv necítíme žádnou změnu,“ stojí v další z odpovědí na anonymní dotazník.

Kanceláře zmiňují také pokles zájmu o lokální akvizice, problémy v sektoru dopravy a transport nebo celkové problémy menších podnikatelů s energeticky náročným provozem. Stejně vidí kanceláře dopad na další náročné provozy, jako je sklářství nebo strojírenství. Krize již dnes podle právníků dopadá i na zemědělskou výrobu nebo potravinářství. Částečně se projevuje i v sektoru služeb.

V zimě bude hůř

Ohledně příštího roku jsou kanceláře ještě více skeptické. „Růst cen energií, inflační tlaky a vyhrocená geopolitická situace se dotýká téměř všech oblastí podnikání napříč obory“ píše jedna z advokátních kanceláří v průzkumu. „Predikujeme komplikace v sektorech, které závisí na energiích, tedy stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. Komplikace budou mít i další energeticky náročné obory – pekárny, sklárny nebo hutě či chemický průmysl,“ dodává jiná z oslovených kanceláří. Podle další z odpovědí problémy mohou nastat „u společností, které nemají nárok na zastropování cen energií a dostanou se do konkurenční nevýhody vůči společnostem, které budou požívat výhod zastropovaných cen.“

Kromě již dnes postižených sektorů výroby a automotive očekávají některé advokátní kanceláře problémy také v sektoru HoReCa nebo nově u maloobchodu. Shoda nepanuje ohledně dopadů na sektor bankovnictví. Některé kanceláře očekávají problémy, jiné vidí jako jednu z mála oblastí, kterých se krize nedotkne. „Vyjma energetiky, bankovnictví, telekomunikací a veřejné správy předpovídáme problémy ve všech oborech,“ zní jedna z odpovědí.

Krize se bude prohlubovat i v nemovitostním segmentu. „Domníváme se, že bude pokračovat ochlazení v nemovitostních akvizicích (evidujeme větší opatrnost investorů) a na to navázaném financování. Taktéž očekáváme v oblasti nájmů větší podíl defaultního poradenství, klienti budou častěji řešit defaulty svých nájemců. V rezidenčních věcech očekáváme též zpomalení, a to zejména z důvodu propadů na hypotékách a tím i poklesech prodejů bytů (a tím i dopad na přípravu rezidenčních projektů, resp. jejich financování),“ napsali zástupci jedné z předních advokátních kanceláří.

Kanceláře (po)rostou

V kontrastu s výsledky průzkumu o klientských problémech je drtivá většina advokátních kanceláří optimistická, pokud jde o predikce vlastního růstu.

Většina trhu právních služeb v porovnání s rokem 2021 rostla, a to zejména díky tomu, že letošek začal pro řadu advokátních kanceláří dobře. Téměř dvě třetiny oslovených právnických firem očekávají i nadále růst. „Zejména první polovina tohoto roku byla velmi dobrá po slabších covidových rocích 2020 a 2021. Věřili jsme, že se vrátíme na rok 2019 a předchozí léta. Druhá polovina roku už je slabší, přesto očekáváme cca 20% nárůst proti roku 2021,“ stojí v jedné z odpovědí. „Celkové tržby očekáváme vyšší než v loňském roce. Ve srovnání s minulým rokem objem práce pro české klienty narostl zhruba o 10 procent,“ uvedla v dotazníku další z třicítky kanceláří. Třetina advokátních kanceláří očekává letos stagnaci. Pokles tržeb neočekává žádná z oslovených právnických firem.

Advokátní pragmatičnost

Ve výhledu na příští rok jsou zástupci největších advokátních kanceláří u nás ještě o něco optimističtější. Více než 86 procent právnických firem očekává růst. Jak je to možné? Důvody hned dva. První z nich je samotný výběr a diverzifikace klientů. „Naše kancelář se zaměřuje především na sektory energetiky, financí a IT. Tedy sektory, které rostou,“ píše jedna z oslovených firem. Další zase dodává, že jí pomáhá vykrýt ekonomické výkyvy široké portfolio nabízených služeb. Jiná kancelář se pak cíleně nezaměřuje na klienty s vysoce energeticky náročnými provozy.

Druhý a o něco podstatnější důvod je až „krutá“ pragmatičnost související s výše zmíněnou poptávkou. „Nejen, že aktivně diverzifikujeme klientská portfolia, ale také posilujeme právní týmy zabývající se spornou agendou, insolvencemi restrukturalizacemi, pracovním právem a M&A,“ stojí v jedné z odpovědí.

Jak přesně se kanceláře na možnou krizi připravují? A jaký návod by tak mohli dát i dalším segmentům? To popisuje magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS, který získáte společně s týdeníkem Euro jako předplatitelé nebo u prodejců tiskovin. Digitální verzi je možné získat zdarma vyplněním níže uvedeného formuláře.

Přečtěte si také