Česko mezi nejúspěšnějšími státy světa

Nová hospodářská vize Svazu průmyslu a dopravy ČR Česko 2029 obsahuje dlouhodobé, jasné a měřitelné cíle pro současnou i budoucí vládu, firmy a podnikatele.

V uplynulých letech vzniklo v Česku mnoho rozsáhlých strategií a objevila se řada návrhů opatření pro hospodářskou politiku. Často jim ale chybí základní, jednoduchý směr. Udělat z Česka zemi s rostoucí životní úrovní založenou na tvorbě vysoké přidané hodnoty v průmyslu a službách – k takovému cíli chce naši ekonomiku přivést Svaz průmyslu a dopravy ČR. Jeho loni zvolené představenstvo proto představuje koncepční pohled a zároveň jednoduchou představu, kde chtějí zástupci byznysu vidět naši ekonomiku za pět let. Dokument Česko 2029 ukazuje, jaká by měla být mise nás všech, a obsahuje dlouhodobé, jasné a měřitelné cíle pro současnou i budoucí vládu, firmy a podnikatele.

Vychází z dlouhodobých požadavků svazu, trendů a výzev, které jsou řešeny v expertních týmech, přičemž nemá ambice dublovat je nebo detailně popisovat. Řadu konkrétních návrhů, jak nastalou situaci zlepšit, navíc svaz prosazuje dlouhodobě. Týká se to třeba duálního vzdělávání, o jehož zavedení do vzdělávacího systému jedná svaz pravidelně na tripartitě v rámci sociálního dialogu se zástupci vlády i odborů. „V rámci svazu bojujeme za lepší podnikatelské prostředí mnoha způsoby, sdílíme společně příklady dobré praxe a hledáme cesty, jak naši ekonomiku posunout. Když jsem v nově zvoleném představenstvu svazu získal gesci hospodářské politiky, mým cílem bylo položit na stůl i trochu koncepčnější a ucelený pohled na budoucnost naší ekonomiky a související hospodářské politiky, který bude obsahovat i měřitelné ukazatele a bude benchmarkem směřování kroků nás všech,“ uvádí Martin Jahn, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Přečtěte si také