České firmy přišly o účinnou ochranu své dobré pověsti – příběh však pokračuje

Před více než rokem brněnský Nejvyšší soud svým revolučním rozhodnutím připravil české firmy (právnické osoby) o možnost požadovat omluvu či peněžitou kompenzaci v případě zásahu do jejich dobré pověsti.

Verdikt Nejvyššího soudu obrátil dosavadní převažující rozhodovací praxi soudů o 180 stupňů. Pokud by totiž vaši firmu pomluvil nepřející soused do konce roku 2013, omluvy či finanční kompenzace byste se dočkali, neboť toto právo bylo výslovně zakotveno v našem právním řádu. Ani s účinností nového občanského zákoníku (od roku 2014), který nárok na omluvu ani finanční kompenzaci pro firmy v případě pomluvy výslovně nestanoví, nebylo třeba házet flintu do žita. Soudy totiž mezeru v zákoně vyplňovaly svým výkladem, takže by onen závistivý soused za svou pomluvu zaplatil. Doslova.

Foto: Shutterstock

Ale jak říká klasik, kde ty loňské sněhy jsou. Pokud máte firmu a někdo vás pomluví, je s finanční kompenzací od roku 2022 konec. Soudci Nejvyššího soudu totiž dovodili, že právnické osoby se v případě pomluvy nemohou domáhat omluvy ani peněžité kompenzace, protože zákonodárce do nového občanského zákoníku tuto možnost prostě a jednoduše nezahrnul. A tuto absenci nadále není možné překlenout ani zmiňovaným soudcovským výkladem.

Vlna rozpaků nad praktickými dopady rozhodnutí Nejvyššího soudu se zvedla jak mezi odbornou veřejností, tak napříč podnikatelským spektrem. České firmy reálně ze dne na den ztratily možnost důsledně hájit své postavení a hlavně pověst, která je v byznysu nad zlato. Zpráva, kterou Nejvyšší soud svým rozhodnutím vyslal, totiž hovoří jasně – útok na pověst firmy se vyplatí, protože „pachateli“ nehrozí žádný reálný postih.

Je to rebel?

Jiskru naděje nad momentálním politováníhodným stavem zažehl sérií nedávných rozhodnutí Městský soud v Praze. Ten překvapivě odmítl výklad Nejvyššího soudu respektovat a na konci loňského roku omluvu i finanční kompenzaci za zásah do pověsti právnické osoby přiznal. Ze strany pražských soudců přitom nešlo o nějaké prázdné gesto vzdoru, ale o brilantně vyargumentované rozhodnutí. Asi i proto názor, že firmám se má odškodnění přiznávat, převzali další soudci Městského soudu v Praze v dalších dvou kauzách z letošního roku.  

Zůstává otázkou, zda po takové rebelii pražského soudu budou nadřízení soudci z Brna ochotni otočit kormidlem zase o 180 stupňů zpět a právo na omluvu a finanční kompenzaci znovu firmám přiznat. Odborná a laická veřejnost se však nyní vzácně shoduje nad možností řešení celé situace – stačilo by totiž provést nepatrnou úpravu jediného paragrafu občanského zákoníku, a pověst firem v Čechách by byla zachráněna.  

Jan Šturm, advokát a partner, HAVEL & PARTNERS

Přečtěte si také