Češi jsou v práci na mezinárodní úrovni velmi zdatní, zní z Chambers and Partners

Získat dobrou reputaci je velmi těžké, říká v exkluzivním rozhovoru pro magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS Frida Sjostedtová, EMEA Research Manager v Chambers and Partners, elitním světovém průvodci trhem právních služeb. Jak si podle ní stojí kanceláře působící v Česku v porovnání s dalšími zeměmi? A co aktuálně hýbe trhem?

Přehledy Chambers and Partners patří k předním světovým hodnocením trhu právních služeb, které zmiňují jako nejlepší i samotné kanceláře působící v Česku.

To ráda slyším. V Chambers and Partners si klademe za hlavní cíl seřadit přední experty a advokátní kanceláře v každé oblasti praxe a jurisdikce. Chceme tak poskytnout přesný obraz o špičkách na trhu.

Jste spokojeni s kvalitou podkladů firem z regionu střední a východní Evropy?

Obecně se dá říct, že právnické firmy v tomto regionu s Chambers and Partners spolupracují rádi. Velká většina hodnocených firem podklady poskytla a našeho výzkumu se zúčastnila. Počet advokátních kanceláří, které se chtějí do žebříčku zapojit v posledních letech, znatelně přibývá i v České republice. Domnívám se, že vzhledem k tomu, že české firmy spolupracují na mezinárodní úrovni, je důležité, aby v našich průvodcích byly a zároveň je využívaly k nalezení další spolupráce v jiných jurisdikcích.

Jsou v přihláškách nějaké běžně se opakující chyby?

Nejčastější chybou je nepřehlednost v popisu práce, kterou vykonávají. Naši pracovníci pro svá hodnocení potřebují detailně porozumět rozsahu a roli firmy na trhu.

Zpátky k Česku. Když se řekne český právní trh, co vás napadne jako první? Vidíte zde nějaká specifika?

Česká republika se v posledních letech stala centrem transakcí a regionu střední a východní Evropy vůbec. Vidíme zde mnoho mezinárodních spoluprací, které jsou právě odtud organizované a vedené. Čeští právníci jsou známí pro svou schopnost spolupracovat, rychle se přizpůsobit. Navíc jsou organizovaní. Existuje tu několik mezinárodních firem, jejichž zastoupení na trhu je silné. Jsou tu i prominentní domácí firmy s velkým zastoupením nejen v Česku, ale i v širším regionu střední a východní Evropy.

Myslíte si, že tedy u nás nejsou extrémní rozdíly mezi českými a mezinárodními advokátními kancelářemi?

Mám pocit, že už nějakou dobu žádný propastný rozdíl v otázce kvality nebo schopností není. Češi jsou v práci na mezinárodní úrovni velmi zdatní. Disponují obrovskou kvalifikací a zkušenostmi. Integrace zahraničních firem v Česku je navíc velmi dobrá. Rozdílem může být celkové nastavení a organizace v rámci firmy a silnější networking, to ale platí všude. Být součástí stabilní značky často znamená stabilní přísun práce i z jiných jurisdikcí. Ovšem jsou s tím spojená i určitá omezení – jako například pro koho pracovat můžete nebo kam budete vaši kancelář rozvíjet. Nezávislá firma má možnost pracovat svobodněji. Být flexibilní v tom, s kým spolupracuje, rychle reagovat na změny. Získat dobrou reputaci je ale těžké.

Pokud se zaměříme na náš region, jaké momentálně pozorujete trendy na trhu právních služeb? Ovlivňuje je geopolitická situace a energetická krize?

Samozřejmě. Současná geopolitická situace má na trh velký vliv, a to i kvůli blízkosti k ozbrojenému konfliktu. Stručně řečeno, po několika letech rozmachu mezinárodních investic do regionu, hlavně na trzích soukromého kapitálu a nemovitostí, došlo během pandemie k mírnému zpomalení. Loni vše znovu začalo nabírat na síle, zejména v oblasti infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie. To je mimochodem odvětví, u kterého se díky energetické krizi očekává další růst.

A které oblasti práva teď posilují? A jsou některé, kde se setkáváte s většími problémy?

V oblasti práva je práce vždy, bez ohledu na finanční nebo politickou situaci. Je to ten typ odvětví, které se stále vyvíjí, mění. Klient právní poradenství potřebuje nepřetržitě, a to ať už se snaží expandovat, protože se mu daří, nebo když v horších časech musí restrukturalizovat. Pro většinu firem jsou klíčovými oblastmi korporátní právo a fúze a akvizice, bankovnictví a finance nebo řešení sporů. A my tyto praktické oblasti, které najdete ve většině našich průvodcích jurisdikcemi, budeme pokrývat vždy.

Přesto se v Česku nezaměřujete na všechny dominantní oblasti práva…

Ve větších jurisdikcích je oblastí praxe více. Právníci na těchto konkurenčních trzích mívají užší zaměření. V menších jurisdikcích mají tendenci naopak pracovat na širším spektru záležitostí napříč celou řadou odvětví. V každé jurisdikci musíme najít rovnováhu, abychom zjistili, zda existuje dostatek firem/právníků, kteří se zaměřují na konkrétní oblasti nebo odvětví, takže nám dává smysl je kromě základu hodnotit odděleně.

Zaměřme se na vaše šetření. Hodnocení Chambers & Partners se zakládá na několika kritériích. Jaká jsou ta hlavní?

Posuzujeme druh práce, kterou advokátní kancelář vykonává v příslušné oblasti praxe. Tyto informace nám může poskytnout v zadávacím hodnoticím formuláři. Poté s nimi a jejich klienty provedeme sérii rozhovorů. Díky tomu získáme široký přehled o trhu a kancelářích, které na něm působí. V žebříčku Chambers and Partners hraje stěžejní roli aspekt zákaznického servisu, právě proto klademe velký důraz na rozhovory s klienty. Jsme průvodcem klientů pro klienty.

Jak se do vašeho žebříčku dostane nová firma?

Každá firma nám může zaslat hodnoticí podklady s ukázkami práce, popisem jejich oddělení a seznamem klientů, které můžeme vyzpovídat. Všechny firmy do hodnocení nezařazujeme, ale všechny zvažujeme.

A proč by o to měly mít dynamicky rostoucí právnické firmy zájem? Co byste jim vzkázala?

Chambers and Partners je nejznámější, nejrespektovanější a nejdůvěryhodnější právnický žebříček na světě. Hodnocení v našich průvodcích rozšiřuje povědomí o firmách a poskytuje známku kvality, která klientům nebo zahraničním poradcům pomáhá vybrat správného partnera pro spolupráci. A tím byste mohli být i vy.

Ve vašem výzkumu stavíte zejména na kontaktu s klienty po celém světě. Na jaký typ expertů se zaměřujete?

Náš výzkum pokrývá všechny jurisdikce na světě a velmi širokou škálu oblastí praxe. Proto ti, které zpovídáme, pocházejí ze všech typů prostředí a profesí. Mluvíme s kýmkoli od bankéřů, korporátů, nevládních organizací, veřejných orgánů i soukromých osob.

A hledáte cesty, jak být ve vyhledávání co nejpřesnější?

Základem našeho výzkumu a velkou součástí toho, za čím Chambers and Partners stojí, bude vždy jednání s klienty. Tuto metodiku nikdy nezměníme. Na druhou stranu nepřestáváme vyhodnocovat a aktualizovat otázky v našich šetřeních. To samé platí pro technologii, která nám pomáhá s chytřejším sběrem dat a analýzou nebo zjednodušuje proces zadávání podkladů firmami.

Frido, co máte na své práci ráda?

Díky mojí práci mluvím s právnickými esy, kteří se mnou sdílí jejich pohled na trh a trendy. Mít možnost znát jejich názor nebo i vést tyto zajímavé konverzace vnímám jako velké privilegium.

Frida Sjostedtová

Frida působí v Chambers od roku 2014. Aktuálně vede pětičlenný tým složený z žen, který dohlíží, řídí a rozvíjí hodnocení a průzkumy právního trhu v Německu, Rakousku a ve střední a východní Evropě. Tedy i v České republice. Úspěšně absolvovala studium práv, na britské univerzitě BPP získala titul LLB (bakalář práv). Navíc má za sebou kariéru v hotelovém managementu.

Magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS získáte společně s týdeníkem Euro jako předplatitelé nebo u prodejců tiskovin. Digitální verzi je možné získat zdarma vyplněním níže uvedeného formuláře.

Přečtěte si také