Bosch v Česku nadále posiluje vývoj

Firma Bosch v Česku roste ve výrobě i vývoji. Má již 900 vývojářů a i letos nabízí další desítky otevřených odborných pozic v Českých Budějovicích.

Ve skupině společností Bosch v České republice pracuje téměř 8 100 zaměstnanců. Většina z nich vyvíjí a vyrábí komponenty pro automobilový průmysl ve dvou největších firmách skupiny v Jihlavě a v Českých Budějovicích.

Společnost Robert Bosch slaví letos již 30 let svého působení v Českých Budějovicích. Z hlediska kvality a flexibility výroby patří českobudějovický závod se svými téměř čtyřmi tisíci zaměstnanci ke špičce nejlepších závodů v celosvětové výrobní síti Bosch. Vedle modulů pro neutralizaci NOx ve vznětových motorech (DNOX) tvoří další část jeho produkce nádržové čerpadlové moduly, elektric­ká palivová čerpadla, sací moduly, plynové pedály, víceúčelový aktuátor a odvzdušňovací ventil.

Po celou dobu společnost rozvíjela vedle výroby také vývojové aktivity a počet techniků a vývojářů během posledních let výrazně rostl. V roce 2019 v Budějovicích otevřeli novou budovu vývojového a technologického centra. V šestipodlažní budově se přes 700 vývojářů a techniků soustředí na aplikovaný vývoj pro zákazníky Bosche po celém světě. Vyvíjí zde technologie pro spalovací motory, ale také komponenty pro elektromobilitu. Centrum je vybavené třemi akustickými testovacími komorami, z nichž jedna disponuje prostorem pro celé vozidlo a všechny umožňují testování a měření hluku automobilových komponentů. Jedna z akustických komor je bezdozvuková místnost pro měření zvláště tichých výrobků s hlukem pozadí okolo šesti dB(A). To je velmi důležité zejména pro zvukové zkoušky velmi tichých komponentů pro elektromobily.

„V Česku se v současné době mimo jiné podílíme na vývoji vodíkových technologií a snažíme se ucházet o spolupráci na výrobě komponent pro elektromobilitu obecně, jak vodíkovou, tak bateriovou. Dostáváme se do hry o budoucí podobu pohonů vozidel a elektro­mobility,“ řekl Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group v ČR a SR a současně ředitel českobudějovického závodu Bosch.

V Českých Budějovicích jsou vývojáři Bosche zapojeni do vývoje palivového vodíkového článku. Vodíkový palivový článek je elektrochemické zařízení, které přeměňuje chemickou energii paliva (vodík) a okysličovadla (vzdušný kyslík) na elektrickou energii. Tato elektrická energie je posléze použita k napájení elektrického motoru vozidla. Jeden palivový článek sám o sobě však generuje jen malé množství energie. Proto se články ukládají do svazků oddělených bipolárními deskami. Tím vzniká takzvaný „stack“ palivových článků s napětím již vhodným k napájení elektrického pohonu (~ 400 V).

„Věříme, že vodík bude hrát důležitou roli v těžké dopravě (dodávky, nákladní automobily, vlaky a lodní doprava), protože dnes není a v blízké budoucnosti zřejmě nebude k dispozici žádný bateriový výkon, který by zvládl pohánět nákladní dopravu. Mezi palivovými články a bateriemi tak neexistuje žádná konkurence, dokonale se doplňují,“ řekl Jochen Walther, ředitel vývoje systémů palivových článků firmy Bosch.

Vodík je jedním z pilířů k dosažení evropských cílů uhlíkové neutrality v roce 2050. Společnost Bosch věří, že již v roce 2030 by mohl být každý osmý nově registrovaný těžký nákladní automobil na světě poháněn palivovými články. Bosch vyvíjí široké portfolio produktů pro vozidla s palivovými články – od senzorů, regulačních ventilů, řídicích jednotek, čerpadel a elektrických kompresorů až po kompletní vodíkové systémy pro užitková vozidla. V portfoliu má také svazek palivových článků tvořící srdce celého systému. Sériová výroba komponentů a systémů bude zahájena v letech 2022 a 2023.

Přečtěte si také