Boj s personální krizí ve zdravotnictví

Lékařů je nedostatek a stárnou, říká Petr Harcuba, šéf společnosti EkoRent, jež se specializuje na financování v soukromém zdravotnictví.

Česko dlouhodobě trápí nedostatek lékařů, zubaře nemá 600 tisíc lidí a problémy jsou i v dalších oborech. O situaci ve zdravotnictví týdeník Euro hovořil s jednatelem úvěrové společnosti EkoRent Petrem Harcubou. Právě EkoRent, dceřiná společnost Banky Creditas, se dlouhá léta specializovala na stomatology. Své portfolio nově rozšiřuje do dalších zdravotnických oborů, velký potenciál vidí u praktických lékařů. Za sebou má navíc významnou akvizici.

Rozšiřujete se do dalších oborů. Proč cílíte zrovna na praktické lékaře?
V průzkumech týkajících se nedostatku lékařů v Česku jsou právě ti praktičtí na prvních příčkách, včetně pediatrů. Přes 180 tisíc dětí v Česku nemá stálého praktického lékaře. Pediatři z ambulancí stárnou a nemá je kdo nahradit. Skoro polovině je více než 60 let, takže do budoucna se bez lékaře může ocitnout ještě více dětí. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky hrozí v následujících letech odchod 700 až 900 dětských praktiků do důchodu. Tomu bychom chtěli pomoct zabránit a nabídnout začínajícím lékařům pomoc při vybavování ordinací.

Situace není dobrá ani u praktických lékařů pro dospělé…
Je to tak, v důsledku nedostatku lékařů jsou často přetížené urgentní příjmy. Práce praktického lékaře sice byla mnoho let podhodnocena, aktuálně je však o ni mezi studenty medicíny poměrně velký zájem. Ročně složí atestaci 200 no­vých praktických lékařů, což by za normálních okolností stačilo. Problém ale je, že v předchozích dvaceti letech to bylo mnohem méně. Situace se ale začíná obracet. Zájemcům chceme pomoct s odkupem zavedených ordinací od starších kolegů, financováním rekonstrukcí, přístrojové techniky, ale i nemovitostí.

V jakých dalších specializacích vidíte potenciál?
Nechceme se nějak omezovat, šanci má u nás každý, kdo projeví zájem a osloví nás. Nově se chceme zaměřit na všechny odbornosti v soukromém zdravotnictví, čili na všechny typy ambulantních ordinací včetně gynekologie, kardiologie, plicních ambulancí nebo gastroenterologie.

Dlouhá léta jste se specializovali na stomatology, kteří tvoří 80 procent vaší klientely. Jejich nedostatek je také jedním z problémů českého zdravotnictví.
Financováním zubařů, primárně přístrojů a vybavení, ale i ordinace jako takové, se zabýváme mnoho let, takže hlavní trendy vidíme jasně. Svého zubaře v Česku nemá 600 tisíc lidí. Především do příhraničních regionů se stomatologům nechce, to ale platí i pro ostatní zdravotnické profese. Některé věci se však začínají měnit. Lékaři, kteří si zařizují soukromou praxi, zvažují při rozhodování o jejím umístění řadu faktorů. Základem je potenciál dostatku pacientů. Jedna věc je konkurence, druhá pak, zejména u úkonů, které nepokrývá veřejné zdravotní pojištění, kupní síla v daném regionu. Tady budou velká a bohatá města, jako jsou Praha nebo Brno, stále atraktivní. Totéž platí pro jejich okolí, například středočeský prstenec menších obcí kolem Prahy. Nesmíme ale zapomínat ani na kvalitu života, to je pro lékaře velmi důležitý aspekt.

Jak se podle vás bude vyvíjet situace s lékaři v regionech?
Odhaduji, že v následujících letech se bude nedostatek lékařů v regionech postupně zlepšovat. Nikoli však ve všech, ale pouze tam, kde mohou nabídnout dostatečně vysokou kvalitu života, co se týče životního prostředí, základního a středního školství, kultury, bezpečnosti a služeb. Zejména některé pohraniční oblasti budou mít s nedostatkem lékařů nadále problém a obávám se, že ani velmi atraktivní nastavení pobídek či dotací na tom mnoho nezmění. Jsem rád, že EkoRent pomáhá situaci změnit a lékaři, kteří se chtějí osamostatnit, se na nás mohou obrátit. Aktuálně navíc dál rosteme, na přelomu nového roku jsme od J&T Leasingové společnosti odkoupili středisko Medical.

Co to pro vás znamená?
Akvizice má pro EkoRent výrazný synergický efekt, otevírají se nám další možnosti pro rozvoj. Transakcí jsme posílili naši pozici jedničky v oboru stomatologie a můžeme své aktivity zaměřit více k rozšiřování do ostatních oborů soukromého zdravotnictví. Aktuálně po akvizici obhospodařujeme přes 2 200 uvěrových a leasingových smluv. Rosteme i díky zázemí Banky Creditas. Naplňuje mě, že můžeme pomáhat ještě většímu počtu lékařů po celém Česku. Klienti se k nám rádi vracejí.

Přečtěte si také