BHS Asset Management: portfolia pod křídly zkušených

Obchodník s cennými papíry, společnost BH Securities, poskytuje klientům službu správa aktiv již od roku 2004.

Postupný pokles úrokových sazeb na bankovních účtech vede investory k zamyšlení nad dalšími možnostmi zhodnocování jejich volných finančních prostředků. Mezi nástroje pro diverzifikaci investic patří také správa aktiv neboli služba Asset Management. Tu obchodník s cennými papíry, společnost BH Securities, poskytuje klientům již od roku 2004 a pečuje o jejich portfolia v rámci nabídky typizovaných strategií.

Typizované strategie

Nabídka služby BHS Asset Management zahrnuje v současnosti tři typizované strategie, kdy každá má jasně definovaný investiční cíl a parametry, aby vyhovovala specifickým potřebám a očekáváním investorů s různým zaměřením. O tyto strategie se na denní bázi starají zkušení portfolio manažeři s cílem dosahovat na portfoliích pod správou atraktivních výnosů a dlouhodobého zhodnocení.

Korunové dynamické portfolio

Korunové dynamické portfolio se zaměřuje především na české a částečně také zahraniční dividendové akciové tituly a dluhopisy. Tato strategie kombinuje potenciál stabilního dlouhodobého růstu s omezeným měnovým rizikem, čímž je ideální pro investory, kteří preferují investice denominované v korunách. Díky zaměření na nejúspěšnější hráče v tuzemské i zahraniční ekonomice přináší tato strategie investorům dlouhodobé zisky a její průměrná čistá roční výkonnost přesahuje za 20letou historii devět procent. Vstupovat do této strategie investoři mohou od vkladu pěti set tisíc korun.

 Globální dynamické portfolio

Globální dynamické portfolio poskytuje investorům možnost participovat na úspěchu předních globálních firem. Investice do akcií těchto společností, které udávají směr a tempo inovací v různých odvětvích, nabízí vysoký potenciál růstu a diverzifikaci mimo tuzemský trh. Investice v rámci tohoto portfolia jsou prováděné zejména na trzích v USA. Portfolio je měnově zajišťované. Vstupní hranice pro investování v této strategii je stanovena na sto tisíc korun a čistá výkonnost této strategie v roce 2023 dosáhla 12,1 procenta.

Korunové úrokové portfolio

Korunové úrokové portfolio je zaměřeno na investování do českých státních pokladničních poukázek, které jsou krátkodobými dluhopisy se splatností do jednoho roku, představují bezpečnější investiční alternativu s předvídatelnými výnosy a zároveň mají vysokou likviditu. Je proto ideální pro investory, kteří hledají menší riziko a stabilní, rychle dostupné portfolio v nejistých ekonomických časech. Portfolio reaguje rychle na změny tržních sazeb a očekávání jejich změn. Do této typizované strategie lze začít investovat již se sto tisíci korun.

Transparentnost a přístupnost

BHS Asset Management poskytuje investorům nejen možnost volby mezi různými investičními strategiemi, ale také přímý přístup k portfoliu a jeho správu prostřednictvím online platformy. Mezi jeho klíčové výhody patří transparentnost, likvidita a nízká vstupní hranice, která umožňuje službu využívat také menším investorům, kteří tak doplní své současné investice o tento typ portfolií.

Přečtěte si také