Bez revize Green Dealu se EU stane skanzenem

Konec spalovacích motorů v roce 2035 není v zájmu občanů EU. Jde o příliš ambiciózní cíl, tvrdí Ondřej Krutílek (ODS), který kandiduje do Evropského parlamentu za Spolu.

Na začátku června nás čekají další volby. Nejenom nás, ale celou Evropskou unii. Po pěti letech bude 27 zemí opět volit své zástupce do Evropského parlamentu (EP), což je zejména v Česku bráno trochu jako volby druhé kategorie.

To by se však mohlo letos změnit a zájem občanů by mohl být razantně vyšší. „Změny spojené s Green Dealem jsou hmatatelné a minimálně ze zpráv na ně občané narážejí opravdu každý den. Velké množství občanů si poprvé uvědomilo, že nejde o druhořadé volby, které nemají vliv na jejich život. U mnoha voličů se navíc může vyskytnout i názor, že o této podobě Green Dealu nehlasovali, a budou chtít letos dát politikům kritický ,feedback‘ na směřování EU,“ říká Ondřej Krutílek (ODS), expert na evropskou legislativu, který kandiduje do EP na pátém místě koalice Spolu.

V Evropském parlamentu pracujete již od roku 2004, za tu dobu se EU značně proměnila. V čem se lišila poslední „pětiletka“ oproti těm předchozím? Kam se Unie posunula?
Poslední „pětiletka“ byla v řadě aspektů přelomová. Chod a fungování EU totiž ovlivnily zásadní faktory, na které bylo potřeba reagovat. Ze začátku to byl především covid-19, v posledních letech zejména ruská invaze na Ukrajinu a nyní i útoky na Izrael. V mnoha ohledech nakonec EU obstála a reagovala na nečekané události dobře, v některých jsou deficity, například v otázkách migrace a vnější ochrany hranic. Nicméně uplynulé období nebylo jen ve vleku externích událostí – klíčovou změnou bylo přijetí Green Dealu. Ten měl hlavní vliv nejenom na posuny v EU, ale také na její vnímání. Politika Unie se mnohem víc promítá do života běžných lidí, kteří si tohoto jevu začali víc všímat.

Bude to mít vliv na jejich zájem o EU a nadcházející volby do Evropského parlamentu?
Ano, určitě. Změny spojené s Green Dealem jsou hmatatelné a minimálně ze zpráv na ně občané narážejí každý den. Velké množství občanů si poprvé uvědomilo, že nejde o druhořadé volby, které nemají vliv na jejich život. U mnoha voličů se navíc může vyskytnout názor, že o této podobě o Green Dealu nehlasovali, a budou chtít letos dát politikům kritický ,feedback‘ na směřování EU. To může vést především k posílení tvrdě euroskeptických stran.

Jaké očekáváte nové složení Evropského parlamentu?
Rád v lehké nadsázce říkám, že oslabí především „zelení napříč stranami“. Jinými slovy, frakce, které mají nejtvrdší přístup k prosazování zelené politiky. Půjde především o frakce zelených (Greens-EFA), socialistů (S&D) a komunistů (GUE-NGL). Nárůst pravděpodobně zaznamenají středopravicové frakce včetně naší politické skupiny Evropských konzervativců a reformistů (ECR). To jsou z mého pohledu poměrně dobré zprávy, které by mohly přinést novou koalici, jež bude ochotná přijít s revizí nejkontroverznějších závazků spojených s Green Dealem. Počet europoslanců se však zvýší asi i u Identity a demokracie (ID), jejíž jádro tvoří strany, které jsou a priori proti EU. Výrazný zisk mandátů této frakce může „zúžit hřiště“ nejen při vyjednávání nové koalice, ale i při následném fungování Evropského parlamentu.

Co bude hlavními tématy voleb?
Nepochybně migrace ze třetích zemí a bezpečnost. Tím myslím bezpečnost spojenou do značné míry s migrací, ale také „klasickou“ bezpečnost v souvislosti s válkou na Ukrajině. To jsou přetrvávající problémy, jež EU bude muset řešit. Zásadním tématem, se kterým i kandiduji do Evropského parlamentu, však bude také udržení konkurenceschopnosti Evropské unie. V uplynulých pěti letech jsme schválili řadu norem, často spojených s Green Dealem, které nebyly promyšlené a vytvářejí nepředvídatelné prostředí vedoucí v konečném důsledku k poškození různých byznysových odvětví. To ještě zesiluje absence nezavedených prováděcích norem, které je potřeba v následujícím volebním období přijmout. Zároveň jsme si stanovili mnoho závazků spojených s dosažením uhlíkové neutrality a obecně „ozeleňováním“ průmyslu. Pro něj jsou některé závazky v určeném čase nesplnitelné a v zásadě ho likvidují, na což nejvíce doplatí koncový spotřebitel.

V poslední době zaznívají hlasy, i od vás, o revizi Green Dealu. Je to reálné? Nepojede se dál v zaběhaných kolejích?
Revize Green Dealu musí proběhnout, pokud se EU nechce stát skanzenem. Cílem dekarbonizace přece nemůže být likvidace evropského hospodářství a přesunutí průmyslu a celé výroby do Asie, která nebude dekarbonizovat za cenu ukončení svého růstu HDP. Ukázkový příklad ztráty naší konkurenceschopnosti se stal na Slovensku, kde byla uzavřena jedna z nejmodernějších hliníkáren na světě kvůli cenám emisních povolenek. Místo toho do Evropy směřuje produkce čtyřikrát „špinavějšího“ hliníku z Číny. A jen dodám, že hliník je klíčový recyklovatelný materiál pro dosažení uhlíkové neutrality. Nyní má Evropská komise začít vyhodnocovat, jestli EU ke stanoveným cílům směřuje a jsou-li zvládnutelné. Pokud budeme nadále naskakovat na častý argument zelených „vždyť je to přece technologicky realizovatelné“ a nebudeme brát ohledy na další faktory včetně finanční stránky, pak těžko můžeme myslet na hospodářský růst či zachování současné životní úrovně.

Byla podobným tématem i původní podoba emisní normy Euro 7, na jejíž změně jste se aktivně podílel?
V zásadě ano. Pokud by se přijal původní návrh, znamenalo by to prakticky ihned konec výroby malých a středních aut se spalovacími motory. Na to automobilový průmysl nebyl připraven a nemusím dodávat, kterou zemi, v níž tvoří toto odvětví devět procent HDP, by to zasáhlo nejvíce. S europoslancem Alexandrem Vondrou a ministrem dopravy Martinem Kupkou se nám podařilo vyjednat koalici podobně smýšlejících států – Francie, Itálie, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko a Slovensko –, pro jejichž průmysl by norma Euro 7 ve staré podobě byla stejně smrtící. Považuji to společně s prosazením jádra mezi zdroje čisté energie za největší úspěch ODS v uplynulých pěti letech.

Konec spalovacích motorů je však již naplánován – poslední spalovací motor by se v EU měl vyrobit v roce 2035. Je tento závazek jedním z těch, které by se měly revidovat?
Konec spalovacích motorů v roce 2035 není v zájmu občanů EU. Jde o příliš ambi­ciózní cíl, který ignoruje řadu aspektů, zejména finančních, o kterých jsem již mluvil. Ještě nejsme ve stadiu, kdy by elektroauto bylo stejně dostupné a zároveň bylo s to pokrýt všechny potřeby uživatelů, jako to nyní umějí auta se spalovacím motorem. Nejsem odpůrcem elektromobilů – jen spatřuji benefity v existenci elementární konkurence mezi jednotlivými pohony. Ať si zákazník rozhodne sám, jakým autem a na jaký pohon bude jezdit.

Velkým evropským tématem je dekarbonizace energetiky. Významný podíl českého energetického mixu tvoří uhelné elektrárny, které budou v důsledku růstu cen emisních povolenek nejspíše končit dříve, než se plánovalo. Tím roste mezera mezi koncem uhelných elektráren a tepláren a spuštěním náhradních plynových zdrojů. Jak tento výpadek můžeme zaplnit?
To je momentálně jeden z nejpalčivějších problémů. Uzavřením uhelných elektráren nám vypadává stabilní a flexibilní zdroj energie, který nelze nahradit solár­ními a větrnými elektrárnami, aniž by byly ohroženy dodávky elektřiny a tepla. A to nejen kvůli nevyhovujícím klimatickým podmínkám, ale především z fyzikálních důvodů. Pokud se bavíme o období, než v Česku vznikne například dostatek plynových elektráren, nezbývá nic jiného než jít cestou kapacitních mechanismů, které zachovají uhelné elektrárny v pohotovosti jako bezpečnostní rezervu v případě nedostatku elektřiny.

Přečtěte si také