Bez moderního ERP systému už to dál nešlo

Výzkumný ústav včelařský byl založen již v roce 1919. Od roku 1997 je soukromou společností, která se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a vzděláváním v oboru chovu včel a včelích produktů. V roce 2020 potřeboval nový ERP systém, protože původní zaostával.

Výzkumný ústav včelařský má nyní okolo 60 pracovníků, vlastní
více než tisíc včelstev po celém Česku v šesti lokalitách s různými
snůškovými a klimatickými podmínkami a řeší výzkumné projekty podporované ministerstvy zemědělství, životního prostředí a školství. Spolupracuje také se Státní veterinární správou, Českým svazem včelařů a řadou mezinárodních institucí.

Kromě toho prodává vlastní výrobky, ať už koncovým zákazníkům,
například svou tradiční Dolskou medovinu, nebo včelařům, pro které vyvíjí a vyrábí léčiva pro včely. K portfoliu služeb patří také laboratoře poskytující i komerční služby (diagnostika nemocí, analýzy včelích produktů) a pořádání specializovaných kurzů pro včelaře. S chodem ústavu je tak spojeno obrovské množství administrativy a výkaznictví, které není možné uřídit bez ERP systému.

Od papírových dokladů k automatizaci

HELIOS iNuvio je velmi efektivní pro automatizaci a integraci. To byl také důvod, proč si ho firma vybrala jako náhradu původního systému, který nevyhovoval. Firma automatizovala řadu agend – propojila e-shop s ERP systémem, ERP s dopravcem, aby zákazníci měli větší komfort při správě objednávek, centralizovala evidenci přijaté pošty nebo třeba automatizovala vyřizování objednávek léčiv od Českého svazu včelařů.

Hlavní změny však nastaly při prodejích včelařům v terénu. Tam se dnes namísto papírových dokladů vystavují účtenky z tabletů, a to i tam, kde není signál. Prodávají se třeba včelí matky financované z dotací, s čímž je spojena náročná administrativa. Tu bylo dříve třeba řešit papírově. Teď je díky HELIOS MEET vše vyřešené během okamžiku elektro­nicky.

Přečtěte si také