Anglo-americká vysoká škola vypsala stipendia pro ukrajinské studenty

Anglo-americká vysoká škola v Praze (AAU) vypisuje stipendia ve výši přibližně 15 milionů korun pro ukrajinské studenty prchající před válkou. Částka zahrnuje 10 stipendií, která studentům pokryjí školné a životní náklady. Na AAU aktuálně studuje přes 40 Ukrajinců. Řadí se tak po studentech z USA a Ruska mezi jednu z nejpočetnější národnostních skupin na škole.

„Mnozí Ukrajinci ze dne na den přišli o všechno, o domov, o rodinu, o příbuzné a zachránili jen svůj holý život. Proto těm z nich, kteří se rozhodli studovat v Praze a prokáží, že na to mají předpoklady, nabízíme v jejich nelehké životní situaci novou příležitost,“ uvedl Jiří Schwarz, rektor Anglo-americké vysoké školy, a doplnil: „Jsme v našich myslích se 41 našimi ukrajinskými studenty a jejich rodinami, které musí čelit sprosté ruské agresi. Zároveň chráníme našich 61 ruských studentů, kteří nenesou žádnou odpovědnost za ruskou agresi vůči mírumilovné sousední zemi a jejichž rodinní příslušníci jsou donuceni iracionálně válčit se svými sousedy.  Jsme hrdi na to, že studenti a absolventi obou těchto národů jsou integrální součástí akademické obce naší kosmopolitní školy již 32 let.“

AAU je vysoká škola s největším podílem zahraničních studentů v České republice. Má přes 2 000 absolventů z více než 80 států. Nejpočetnější skupinou jsou studenti z USA, kteří tvoří zhruba třetinu všech studentů.

AAU

Anglo-americká vysoká škola, z. ú., užívající v angličtině název Anglo-American University, byla založena v roce 1990, a je tak nejstarší soukromou vysokou školou v ČR. Nabízí studentům ve svých anglických studijních oborech (hospodářská správa, právo, mezinárodní vztahy, humanitní studia, žurnalistika a další) výuku v souladu s americkými vzdělávacími standardy v malých, interaktivně vedených studijních skupinách.

AAU jako první evropská vzdělávací instituce získala v roce 2016 prestižní americkou akreditaci WSCUC, která akredituje tak věhlasné univerzity, jakými jsou Stanford, University of California, Berkeley nebo Chapman, s níž AAU provozuje společný MBA program.

Přečtěte si také