Alternativy by se měly naopak zvýhodňovat

Přes zdanění a zákazy cesta nevede, komentuje evropský spor o e-cigaretách Robert Hrdlička, šéf českého vapingu.

Evropská komise vede spor s Evropským parlamentem v otázce regulace e-cigaret, v posledních měsících se situace vyostřuje. Evropská komise totiž zahájila veřejnou diskusi o novele směrnice zabývající se tabákovými výrobky (TPD3) a přišla s konkrétními návrhy, které zahrnují plošné zdanění i zákaz netabákových příchutí e-cigaret. Jak situaci vnímá Robert Hrdlička, prezident české Komory elektronického vapování, a v čem je po­dle něj novela problematická?

Od začátku letošního roku sleduje­me spor mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem v otázce regulace e-cigaret. Jak situaci
vnímáte vy?
Evropský parlament v roce 2022 na základě výzkumných studií oficiálně označil e-cigarety za účinné prostředky v boji proti škodlivosti i samotné závislosti na kouření. Z mezinárodních průzkumů vyplývá, že lidé, kteří přejdou na elektronické alternativy, mají 80procentní šanci s kouřením běžných cigaret přestat, přičemž jejich zdravotní dopad je o 95 procent nižší. Oproti tomu v Evropské komisi dobíhá veřejná diskuse o kontrole tabáku v zemích Evropské unie a připravuje se nová legislativa. Cílem je snížit do roku 2040 počet kuřáků na pět procent, v současném kontextu ale navrhované kroky nedávají smysl a mohou zdraví kuřáků spíše uškodit. Mezi hlavní body novely by totiž měl patřit zákaz netabákových příchutí a na pořadu dne je i plošné zdanění vapingu v zemích EU. Pokud je ale naším cílem snižovat zdravotní rizika spojená s kouřením, měli bychom alternativy naopak zvýhodňovat.

Proč je zdanění e-cigaret tak problematické ve chvíli, kdy dochází
ke zdražování těch tradičních?
Vycházíme z dat, která nám jednoznačně ukazují, že kdyby v Česku došlo k velkému zdražení e-cigaret, uživatelé by se začali vracet ke kouření tradičních cigaret. Společně s agenturou Ipsos jsme v závěru roku 2022 udělali průzkum na českých uživatelích e-cigaret, přičemž jsme zjistili, že v případě většího zdražení by se 22 procent vaperů vrátilo zpět ke klasickým cigaretám, 17 procent by si náplně míchalo samo z volně dostupných nezdaněných výrobků a 13 procent by pak shánělo náplně na černém trhu. To vše jsou nežádoucí reakce, jak z pohledu tržního chování, tak zdravotních rizik pro uživatele.

Zmínil jste, že Evropská komise jedná také o zákazu netabákových příchutí. Co je hlavním důvodem?
To je v podstatě otázka, kterou si klademe i my. Hlavním zdůvodněním Evropské komise je, že příchutě přitahují nové, hlavně mladé uživatele. Data nám však ukazují, že problém je úplně jinde. Opět se vrátím k průzkumu – podle něj s užíváním e-cigaret začala před dovršením dospělosti méně než čtyři procenta dotázaných, 72 procent mladých uživatelů ve věku 18 až 26 let předtím užívalo jiné tabákové výrobky a 17 procent jiné nikotinové výrobky. Výběr příchuti se navíc i u mladých uživatelů umístil až za dalšími, pro ně důležitějšími motivacemi. Je tak zřejmé, že příchutě nejsou nejvíce problematickým aspektem a boj proti kouření u dětí a mladistvých by měl jít spíše jinou cestou.

Co kromě příchutí motivuje uži­vatele přejít na e-cigarety? Zajímají
se o zdravotní rizika?
Nejvýznamnějším důvodem je, že výrobky nezapáchají a můžou je užívat i tam, kde je běžně zakázáno kouřit. Uživatele motivuje také nižší škodlivost pro okolí i levnější cena. Každý čtvrtý kuřák se navíc pomocí vapování snaží zbavit závislosti na klasických cigaretách.

Kolik lidí v česku vapuje? Pozorujete rostoucí tendenci?
Česko patří k poměrně rozvinutým trhům s e-cigaretami a obliba elektronických cigaret zde v posledních letech vzhledem k zájmu o méně škodlivé alternativy kouření dále roste. Pokud kuřákům připravíme správné podmínky, bude se jejich poměr vůči uživatelům e-cigaret postupně snižovat. Společně s tím přijde také snížení zdravotních rizik spojených s kouřením, což je hlavní cíl, kterého by se náš stát i Evropská unie měly snažit dosáhnout.

Přečtěte si také