Akvizice za časů koronaviru

„Nejsme jako jiní finanční dravci. Ekonomické ukazatele podniku zvažovaného pro akvizici mě zajímají až na druhém místě,“ říká ředitel M&A holdingu Skupina Martin Odvody.

  • 06. dubna 2021

Zatímco pro některé podnikatele znamená koronavirová krize snižování výroby, propouštění zaměstnanců, nedostatek financí na provoz, a dokonce krachování celých firem, pro jiné je to příležitost k výhodným investicím. Volného kapitálu je na trhu nejvíce v historii, což nahrává nejrůznějším fúzím a akvizicím. Na „nákupy“ pod vedením Martina Odvodyho (51) se už před časem vydal také holding Skupina, v jehož portfoliu jsou kromě úspěšných zbrojařských systémových integrátorů s mezinárodní působností také společnosti zabývající se civilní výrobou, správou nemovitostí, zahraniční rozvojovou pomocí nebo marketingem.

Martin Odvody

Martin Odvody

Očekáváte, že současná krize vyvolá vlnu insolvencí firem, které pak budete moct získat takříkajíc „za babku“?

To asi čekají všichni, protože v roce 2020 docházelo v oblasti fúzí a akvizic k významným zvratům jak celosvětově, tak i ve střední Evropě. Celkově trh fúzí a akvizic zaznamenal největší pokles za poslední tři roky. Letos by se však měl stát silnějším, protože podmínky pro podporu M&A jsou nyní ideální. Velmi důležitá bude ekonomická odolnost akvizičního cíle. Zároveň očekávám pokračující mírný pokles cen hlavně v sektoru turistického ruchu, ale vlastně všude, kde v danou chvíli nabídka převyšuje poptávku.

Klíčovou součástí holdingu Skupina je zbrojařská společnost Glomex Military Supplies, která generuje v Česku a Polsku největší obrat holdingu. Proč se pouštíte i do akvizic firem, jež jsou mimo zbrojařskou branži?

S akvizicemi jsme začali už dávno před koronavirem. Přestože jsme na trhu se zbrojním materiálem a službami dlouhodobě velice úspěšní, a to zejména proto, že se neomezujeme na pouhý přeprodej výrobků, ale nabízíme komplexní integrační služby a veškerý servis po celou dobu životnosti dodaného materiálu, už dávno nám bylo jasné, že s jedním, byť velice rozsáhlým oborem, nevystačíme. Že musíme naše aktivity diverzifikovat a společnost postavit na více opěrných sloupech. A vývoj ekonomické situa­ce napříč všemi obory v poslední době to jen potvrdil.

Fúze a akvizice neprovází v Česku nejlepší pověst, mnoho z nich dopadlo špatně. Často se ukázalo, že investorům nešlo o záchranu firmy jako spíš o rychlé zbohatnutí…

My nemáme zájem získat firmy do krátkodobého vlastnictví, drasticky „na kost“ osekat jejich náklady, aby hospodářské výsledky na papíře vypadaly skvěle, a pak je se ziskem prodat. Našim cílem jsou dlouhodobé investice do společností, které mají potenciál růstu a které zároveň vhodně zapadnou do portfolia firem sdružených v holdingu Skupina. Jde nám o společnosti působící jak ve zbrojním průmyslu, tak ve zdravotnictví či vyspělých technologiích, což jsou podle našeho názoru velice perspektivní obory. Nezajímají nás oblasti, do nichž chtějí investovat všichni, protože o tom píšou influenceři. Spíše se zaměřujeme na konzervativní odvětví, bez kterých se život neobejde, byť možná nejsou tak sexy.

Můžete prozradit, jaké firmy máte vyhlédnuté?

Zajímají nás především firmy založené v 90. letech, jejichž majitelé se po třiceti letech chtějí zbavit starostí a užívat si zasloužený důchod. Jsou mezi nimi společnosti, které dobře prosperují, ale taky ty ztrátové. To ale není rozhodující. Pro nás je důležitý potenciál každé firmy a také jak zapadne do našeho strategického záměru. Nebráníme se ani startupům a začínajícím firmám, ale jsme v této oblasti velmi opatrní, protože jen nadšení původních zakladatelů a nositelů nápadu pro úspěšný rozvoj společnosti nestačí, a to ani pod dohledem investora.

Takže byste klidně převzali i ztrátovou firmu?

Ano, už s tím máme zkušenosti. Před pár lety jsme získali na Vysočině většinovou účast v rodinné firmě se 40 zaměstnanci, jež se specia­lizovala na zpracování plochého skla. Pro zlepšení ekonomických výsledků jsme vyzkoušeli všechno možné: vyměnili jsme management, přeorganizovali obchodní oddělení, hledali nová odbytiště, vytvořili reklamní kampaně. Stálo nás to miliony a mnozí nám radili, ať se téhle firmy co nejdříve zbavíme. Nakonec jsme vydrželi a díky službám naší „skupinové“ marketingové agentury Bflow, jež výrobci na míru vytvořila výkonnostní online marketing, který přivedl stovky nových zákazníků, je firma po mnoha ztrátových letech v černých číslech a bude se rozrůstat. A to nám dělá neskonalou radost.

Co řešíte aktuálně? Pracujete na nějakém projektu, který s akvizicemi bezprostředně souvisí?

V současné době máme rozeběhlé akvizice tří firem v různých fázích akvizičního procesu. Zkoumáme nyní i pět velmi slibných společností ze zdravotnictví, služeb, průmyslové výroby a IT. Aktuální pandemická situace moc nenahrává osobním kontaktům, které preferuji před elektronickou komunikací. I proto se těším na období, kdy se moje práce zase vrátí do zaběhlých kolejí. Osobní setkání s potenciálními zákazníky či zprostředkovateli je něco, co se nedá nahradit.

Jak široké je portfolio vašeho holdingu? Jaké firmy z jakých oborů podnikání?

V naší holdingové společnosti je v současné době sedm firem s diverzifikovaným produktovým portfoliem. Klíčové postavení v rámci struktury má společnost Glomex Military Supplies, která se specializuje na dodávky a integraci moderních obranných technologií a zařízení. Obchodní společnost Bowenite se zaměřuje na export technologií, materiálu a služeb pro civilní, obranné a bezpečnostní účely zejména do nečlenských zemí NATO a do zemí takzvaného třetího světa. Badgers Development Professionals je především servisní společnost, která se soustředí na služby a podporu jednotlivým společnostem soustředěným v rámci holdingu Skupina, ale kromě toho se zabývá právě akvizicemi a fúzemi a také se podílí na projektech zahraniční rozvojové spolupráce.

Skupina, a.s.

Česko-polská holdingová společnost s mezinárodní působností ovládající řadu výrobních, technologických, obchodních i marketingových firem s diverzifikovaným produktovým portfoliem; je jejich výlučným nebo majoritním vlastníkem. V roce 2019 zaměstnávala 93 lidí a měla roční obrat 533 milionů korun.

Správou nemovitostí se zabývá naše firma Servisní 61. Společnost Savoir Defence je specialistou na poskytování služeb týkajících se ochrany před kybernetickými hrozbami a rovněž dodává komponenty pro výstavbu integrovaných systémů velení C4ISTAR. Největší akvizici v posledních letech představuje společnost VV SKLO, jež zpracovává ploché sklo. Součástí holdingu Skupina je rovněž kreativní a marketingová agentura Bflow.

Jaké zdroje využíváte pro akvizice? Vlastní peníze, bankovní a korporátní půjčky, dluhopisy?

Pro akvizice ztrátových firem využíváme vlastní zdroje, které po vyvedení podniku z krize nahrazujeme standardním operativním bankovním financováním. V případě akvizic ziskových firem jde především o bankovní financování doplněné o vlastní zdroje holdingu. Spolupracujeme výhradně s českými a polskými bankami.

Ekonomické ukazatele zvažovaného akvizičního cíle pro vás nejsou nejdůležitějším parametrem, který zvažujete před koupí. Vychází vám tato strategie? Už jste se někdy „spálili“?

Nemáme za sebou dostatečné množství akvírovaných firem, abychom mohli říct, zda nám tato strategie vychází. Ale každá investice může být realizována ještě lépe. A je otázkou, jestli v daném čase je možné akvizici ještě vylepšit, nebo se spokojit s realizovanou akvizicí tak, jak je. V každém případě se zaměřujeme na takové akviziční cíle, které – pokud by akvírovaná firma zkrachovala – neuvedou holding v ohrožení nebo do nějaké svízelné situace. Proto směřujeme k akvizicím spíše menších nebo středních podniků, jež pod svými křídly teprve zvětšujeme a rozvíjíme.

Za důležitější než ekonomické parametry zmiňujete mix přidané hodnoty, personální stability, procesů, vztahů a pracovního prostředí. Většina těchto parametrů není exaktně změřitelná. Nebo ano? Máte nějaký pocitový systém na zhodnocení? Dáte na vlastní „feeling“?

Myslím si, že je právě úlohou ředitele pro akvizice, aby ten vlastní feeling zohledňoval. Protože v opačném případě by jeho pozice mohla být nahrazena nějakým ekonomickým robotem. V téhle oblasti si připadám spíše jako takový firemní psycholog a nedovedu si představit, že by se člověk místo s psychologem radil o svých životních rozhodnutích nebo o svých svízelích s nějakým online botem.

Na jaké typy firem se hodláte soustředit v roce 2021?

Z oblasti terciárního sektoru nás zajímá zdravotnictví, konkrétně incomingová zdravotní turistika doplněná o přepravní a ubytovací kapacity. Dále technologické startupy, které se vinou koronaviru dostaly do potíží a dosavadní investoři již o ně neprojevují zájem. Jinak je naše zaměření dlouhodobé. Speciálně pro rok 2021 jsme si nestanovili žádné zvláštní cíle odlišné od ostatních let.

Cítíte, že covidová doba naskytne více potenciálních příležitostí v segmentech zasažených krizí, jako jsou například služby?

Samozřejmě že státem poskytované subvence skončí a situace v blízké době neumožní restauracím, hotelům a zábavnímu a turistickému průmyslu dosahovat takových výsledků, na jaké byly zvyklé před tím. Určitě přijdou příležitosti i z tohoto segmentu.

Kolik firem chcete letos získat?

Standardně plánujeme dvě akvizice středně velkých podniků ročně. Je možné, že v roce 2021 a 2022 jich bude více, možná tři až pět menších podniků.

Přečtěte si také