ABB v Česku otevírá výrobní a vývojové centrum robotiky

Přibližně po deseti měsících od zahájení stavby zahajuje svou činnost robotické centrum ABB v areálu OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK (OAMP) v Mošnově. Celková investice přesahuje 300 milionů korun a znamená zpočátku tvorbu přibližně 120 kvalifikovaných pracovních míst.

Nový provoz má silnou synergii zejména s jednotkou vyvíjející a vyrábějící modulární robotické buňky převážně pro evropský trh a stejnou měrou s opravárenským centrem průmyslových robotů, které v rámci ABB přebírá stále více kompetencí v celosvětovém měřítku. Ostravské centrum je součástí sítě ABB globálních center pro opravy a repase robotů, která ještě zahrnuje Auburn Hills (Michigan, USA) a Šanghaj (Čína).

“V době, kdy globální logistika čelí nečekaným výzvám a dodávky řady komponent nabírají velká zpoždění, jsem hrdý na to, že jsme náročný proces přípravy výroby zvládli, a to dokonce s významným předstihem,” řekl Vítězslav Lukáš, generální ředitel ABB v České republice, a dodal: “Dobrou zprávou nejen pro nás, ale i pro celý region je spuštění sofistikované výroby a vývoje s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníky z nejnáročnějších světových trhů. Není náhodou, že takové centrum vzniklo právě v ČR a právě na Ostravsku. Máme zde vybudovanou silnou základnu technicky a projektově orientovaných špičkových profesionálů a k tomu přispívá i dlouholetá úzká spolupráce se školami v čele s VŠB-TU.“

Nové výrobní a vývojové centrum, kterým ABB v Ostravě významně rozšiřuje svůj záběr v oblasti robotiky, bude využívat nejmodernější výrobní procesy, včetně strojového učení a digitálních a kolaborativních řešení. Bude se zaměřovat na hi-tech výrobu a vývoj robotických periferií, což jsou klíčové části robota, které jsou umístěny na konci jeho ramene, například pneumatická chapadla, vakuové přísavky nebo kamerové systémy. ABB v něm zároveň umístí své stávající Globální centrum pro opravy a repase robotů a Globální centrum pro vývoj a výrobu robotických buněk a dodávku linek pro oblast robotického spojování a dělení materiálu.

„Těší mě, že se nám v dnešní turbulentní době ve spolupráci s generální dodavatelem stavby spol. MARPRO STAV podařilo dokončit a předat halu s předstihem dvou měsíců, a to k plné spokojenosti ABB. V rámci areálu OAMP se jedná v pořadí již o čtvrtou halu o výměře 13,5 tis. m2, čímž se celková pronajímatelná plocha rozroste na 138 tis. m2. Areál se rozkládá na 52 hektarech a po dokončení výstavby bude k dispozici 234 tis. m2 skladových, výrobních a kancelářských ploch. V polovině letošního roku bude uveden do provozu terminál kombinované dopravy, který umožní přesunout významnou část nákladní dopravy ze silnice na železnici. OAMP se tak svými dispozicemi stane zcela unikátní nejenom v Česku, ale i ve středoevropském regionu,“ uvedl Petr Kalina, předseda představenstva spol. CONCENS INVESTMENTS a.s., která je investorem a developerem areálu.

Právě poloha a možnosti OAMP, který je na křižovatce leteckých, železničních a silničních tahů, byly jedním z klíčových faktorů výběru lokality. Zejména připravované železniční spojení areálu napříč celou euroasijskou pevninou je nejen konkurenčně zajímavé, ale i přínosné z hlediska udržitelnosti. ABB jako jedna z TOP 100 udržitelných světových společností1 předpokládá, že bude do budoucna moci plně využít místní potenciál ekologické železniční dopravy.

Na transakci se jako zprostředkovatel podílela společnost Cushman and Wakefield. „Nová hala pro ABB potvrzuje zájem technologických společností o rozšiřování kapacit v ostravském kraji. Těší nás, že transakce podpoří jak tento region, tak obecně výrobní sektor,“ uvedl Vít Zdráhal, partner a vedoucí zastupování pronajímatelů a nájemců v industriálním týmu společnosti Cushman & Wakefield.

Přečtěte si také